State Marine Nàutica Equips i Accessoris Discontinuats Retorn a la portada
Retorn a Productes
 
         
  Icom      
  IC-R5
IC-R5   Codis: IC-R5-PK IC-R5#SB
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció: Receptor / escànner petit i portàtil d'àmplia cobertura de recepció, en modes d'AM i FM amb 1.250 canals programables desats amb noms alfanumèrics, organitzats en bancs i gestionats amb l'escànner exclusiu d'Icom 'Dynamic Memory Scan' (DMS) com es vulgui o com calgui. ● Programable des de PC*, ● incorpora ferrita per la recepció d'AM, ● detecta i fa squelch amb subtons CTCSS i DTCS, ● fa monitoratge amb freqüència desplaçada pels canals semi-dúplex, ● inclou auto-squelch i atenuador, ● Escombrat de banda amb emmagatzemament de les freqüències ocupades amb subtò i mode, ● funció de vigilància del canal prioritari.
 
  Inclou també:Indicador de bateria baixa, Temporitzador de desconnexió de 30 a 120 minuts, Temporitzador d'il·luminació del LCD.  
  *Amb programari opcional  
 
Cobertura 0,150 ̴ 1.309,995 MHz Modes AM, FM, WFM
Sensibilitat
FM i WFN @12dB SINAD; AM @10 dB S/N
Depèn de la banda:
0,18 μV ̴ 1,3 μV
Salts de dial 5- 6,25- 8,33*1- 9*1- 10 -12,5 -15- 20- 25- 30- 50- 100 KHz
Canals de memòria
1.250: 1.000 normals
50      flancs d'escànner
200   auto-desats
Consum
@ 3,0 Vcc
41 mA: en mode estalvi
100 mA: en mode espera
170 mA: en mitjana d'àudio
Alimentació externa
6,0 Vcc ±5% { 220 Vac amb BC-149
12 Vcc amb CP-18E
Bateries
2 x {1,2V (Ni-Cd / Ni-MH)}
{1,5V alcalines}*2
Potència d'àudio(8Ω , 10% distorsió) 100 mW típica Connector d'àudio jack 3,5 mm (3 terminals)
Mides(sense sortints) 86 x 58 x 27 mm Pes 185 g.

*1 Seleccionable en funció de la banda de treball
*2 Mai carregueu les piles alcalines o de Liti ni bateries Liti-Ió

 
   
Accessoris inclosos (varia segons la versió)
Bateria Carregador/Alimentador Antena Penjadors
2 x 1,2V Ni-MH 1.200 mA/h*3 BC-149D*3 FA-270C 8930044191 (pinça)
      8010011960 (Cordill de mà)
*3 Només en la versió complerta, IC-R5-PK    
La informació de primera mà
...

...de la cursa, del vol ...
    Accessoris opcionals
Bateries Carregador/Alimentador Antena Programació
Ni-MH 2.000 mAh BC-149D FA-270C CS-R5
Ni-MH 1.200 mA/h CP-18E AD-92SMA (adaptador a BNC)    OPC-478 (RS-232)
Auriculars Funda      OPC-478U (USB)
SP-13 / HP-4 LC-146A   OPC-474 (R5→R5)
 
         
         

  Marina  
IC-M401
IC-M401   Codi:
IC-M401#05 (negre)
 
 

Nº homo-logació
50.0103
encastat i amb DSC-100
Descripció: Transceptor VHF marí sense DSC incorporat (opcional classe D) pels que no necessiten DSC, on volen un segon equip, gran pantalla, bona potència de so, frontal impermeable, guàrdia en dos - tres canals, selecció de canal des del micròfon.
       
Banda VHF Marina, canals internacionals DSC Opcional extern classe D
Potència 25W - 1W (@ 13,8Vcc) Sensibilitat (20dB SINAD) -2dBµV típica
Alimentació 13,8 Vcc ± 15% Consum (màx.) RX:1,2 A; TX: 6,0 A
Estanquitat JIS grau 7 (només frontal) Potència àudio >2W @ 10% distorsió sobre 4 ohms
Pes aprox. 900 g Mides 153×67×141.6 mm exclosos sortints
       
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Cable d'alimentació Suport en U Palometes Penjador micròfon
fusible     Micròfon (incorporat)
Accessoris opcionals
Per encastar Altaveus externs Micròfon DSC
MB-69 SP-5 HM-164B DS-100
  SP-10    
       
 
 
 
 
 
 
     

  Icom  
IC-M601
IC-M601   Codi:
IC-M601
 
 

 


Nº homo-logació
54.0017
Butzina i megafonia

HM-134B
Descripció: Transceptor VHF marí amb DSC classe D incorporat de prestacions superiors, recepció amb major rebuig als sorolls i claredat de so, permet la connexió d'una segona i tercera estació, entrada i sortida de NMEA, gran pantalla matricial amb números grossos, possibilitat de botzina de 22W per alarmes i megafonia, estanc excepte cables, encastable i possibilitat de secrafonia, interfonia amb la 2ª estació, entre altres.
       
Banda VHF Marina, canals internacionals DSC Classe D
Potència 25W - 1W (@ 13,8Vcc) Sensibilitat (20dB SINAD) -5dBµV típica
Alimentació

13,8 Vcc ± 15%

Consum (màx.) RX:1,5 A; TX:5,5 A
Estanquitat IPX7, excepte cables Potència àudio 2W @ 10% distorsió sobre 4 ohms
Pes aprox. 1,35 Kg Mides 220 x 110 x 109,4 mm exclosos sortints
       
NMEA:(entrada) NMEA183 ver 2.0 o 3.01
     
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Cable alimentació Suport en U Palometes Micròfon HM-137B
      Suport de micròfon
Accessoris opcionals
Per encastar Secrafonia Micròfon Estacions remotes
MB-75 UT-112 HM-137B HM-134B
Megafonia NMEA Altaveu OPC-999 cable prolongador
Botzina Antena receptora GPS Altaveu extern OPC-1000 cable connexió
 
 
 
 
 
 
   

  Icom
IC-4088SR Codis:
IC-4088SR#02
IC-4088SR#12
   
 

IC-4088SR

#02 ant. llarga
#12 ant. curta  
Descripció: Transceptor portàtil PMR446 analògic per a ús econòmic, funciona amb piles, construcció robusta, resistent a esquitxades amb pantalla i funcions de timbre de trucada. Es presenta en dues versions: #02, antena llarga de majors prestacions i #12, antena curta per a menor nosa.
   
Bandes PMR-446: 446.0 - 446.1 MHz
Canals 8 analògics amb 38 subtons seleccionables
Potència 0,5 W (potència radiada, ERP)
Sensibilitat(12 dB SINAD) Típica 0,158 µV
Potència d'àudio > 100 mW amb 10% distorsió i sobre 8 Ω
Consum <500 mA @ 4,5 Vcc
Durada bateria Amb 3 alcalines, aprox. 28 hores (cicle de TX 10%, RX 10%, espera 80%)
Pes 200 gr. aprox. amb les piles
Mides #02 271,2 x 60,5 x 26,9 mm (antena inclosa)
Mides #12 163,7 x 60,5 x 26,9 mm (antena inclosa)
   
Accessoris inclosos
Penjador codi: 8930045331  
     
Accessoris opcionals
Alimentadors Micròfons Micro-auriculars (VOX) Auricular
BC-149D (220 Vca) HM-75A VS-1 + SP-13
CP-18E (12 Vcc) HM-131     HS-94
Penjadors HM-128     HS-95
codi: 8930045331       HS-97  
  HS-85
       
       
 
Per a l'esbarjo
Sense llicència per a l'erbarjo
   
   
   
   
   
   
   
         

  Icom
IC-703  
codi: 
 IC-703
 
 
       
 
       
 
         
 

              HM-46 micro-altaveu per postàtils mida xica amb connector recte

              HM-46L micro-altaveu per postàtils mida xica connector amb colze

  Icom
IC-V82  
codi: 
 IC-V82
   
         
         
         
   

  Icom
IC-V85  
codi: 
 IC-V85
   
       
 
       
 
         
 
  Icom
IC-U82  
codi: 
 IC-U82
   
       
 
       
 
         
 
  Icom
IC-E7  
codi: 
 IC-E7
   
           
       
 
         
 
  Icom
IC-E90  
codi: 
 IC-E90
   
       
 
       
 
         
 
  Icom
IC-E91 (Digital opcional)
codi: 
 IC-E91
   
       
 
       
 
         
 
  Icom
IC-706MKIIG   codi:   IC-706MK2G
   
         
         
         
 
Icom      
  IC-R3
IC-R3     Codi: IC-R3
 
PVP
 
 
Prospecte
 
 
 
 
 
 
Descripció: Receptor portàtil amb pantalla TFT de 2" per a veure-hi tant informació com imatge de TV. La informació de pantalla inclou: freqüència de recepció, salts de dial, nº del canal de memòria, nivell del senyal i nivell versus el temps i un simple analitzador d'espectres per a veure les interferències o els senyals i tot amb el color de fons seleccionable. Amb una gran cobertura que permet rebre els senyals dels emissors de la banda de TV de 2,4 GHz i modulacions de AM, FM, WFM i TV analògica*1. Bo per esdeveniments esportius, seguretat, o TV d'afeccionat sense els destorb dels cables. Disposa d'una sortida de A/V per transferir imatges a un monitor o una gravadora. Altres funcions de què disposa són: 450 canals de memòria amb nom de 6 caràcters, botó de 'joy-stick' per un accés ràpid, squelch automàtic, tall del senyal per subtò, atenuador, una pantalla LCD per quan només es vol rebre ràdio, entre altres funcions.
 
 
Cobertura 0,495 ̴ 2.450,095 MHz Modes FM, AM, WFM, AM-TV*1, FM-TV*2
Sensibilitat
FM i WFN @12dB SINAD; AM,@10 dB S/N
Depèn de la banda:
0,32 μV ̴ 1,8 μV
Resolució de freqüència 5 KHz, 6,25 KHz
Canals de memòria
450: 400 normals en 8 bancs
50    flancs d'escànner
Bateria 3,7 Vcc amb BP-206 (1.650 mAh)
4,5 Vcc amb adaptador (3 x LR6 alcalines)
Alimentació externa
3,6 ̴ 6,3 Vcc { 220 Vac amb carregador
    BC-135D o BC-136

12 Vcc amb CP-18E
Consums típics
@ 4,5 Vcc,

53 mA: en mode estalvi
140 mA: en mode espera
210 mA: en mitjana d'àudio, panalla fosca.
730 mA: en TV o panatlla color ON

Potència d'àudio(8Ω , 10% distorsió) 100 mW típica Connectors d'àudio i A/V jack 3,5 mm (3 terminals)
Mides(sense sortints) 120 x 61 x 32,9 mm Pes 300 g.
 
  *1 NTSC M, PAL B/G o altres sistemes depenent de la versió.
*2 només 900 ̴ 1300MHz, 2250 ̴ 2450 MHz i en algunes versions no disponible.
  Múltiples pantalles, colors i funcions
     
    Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Bateria Carregador/Alimentador Antena Penjadors
BP-206 BC-153D FA-B04RE 8930044450(pinça)
Adaptador piles     bossa
 
    Accessoris opcionals
Bateria Carregador/Alimentador Antena Programació
BP-206 BC-153D FA-B04RE CS-R3 (programari)
Auricular CP-18E Penjador OPC-478 (cable)
SP-13 BC-136D 8930044450(pinça) OCP-474 (cable entre dos IC-R3)
    Funda  
    LC-151  
 
       
         

  Icom No es vent sol. Va inclòs amb l'IC-R1500    
 
IC-PCR1500
Pantalles del PCR1500
IC-PCR1500     Codi: IC-PCR1500
 
PVP
 
 
Prospecte
 
 
 
 
 
 
Descripció: Receptor tipus capça negra que es controla completament amb PC. Cobreix un espectre de recepció de fins a l'entorn de 3,3 GHz. Es connecta al PC pel port USB que dona una connexió i una resposta ràpida, així com les noves funcions de procés d'àudio ja que aquest es pot sentir a través de l'ordinador. Disposa de tres pantalles de control per adaptar-se a les necessitats de l'usuari, funció de monitor de fins a 25 canals indicant el nivell amb 'S-meter' i color de fons per un ràpid accés, analitzador d'espectres de fins a 5 MHz i en període variable de 3 a 100 minuts, noves funcions d'enregistrament en WAV directament des del USB o en funció de la activitat de la estació. El DSP, UT-106, opcional millora l'audició dels senyals febles reduint-li el soroll, afegint el filtre de 'l'auto notch' i millorant la relació S/N. Altres funcions són escànner ràpid de fins a 60 canals/seg., squelch per VSC,CTCSS/DTCS i 'S-meter', Filtre de FI elegible en amplada, funció de 'shift' de FI per BLU i CW, atenuador, escombrat de banda amb emmagatzemament de les freqüències, CAF, CAG, ...
 
     
  Resum de les especificacions principals Mireu el prospecte pels requeriments de l'ordinador i la resta d'especificacions
Cobertura 10 KHz ̴ 3,299999 GHz Modes AM, FM, WFM, LSB*, USB*, CW*,
Canals de memòria 2.600 per arxiu Salts de dial 1 Hz mínim

Sensibilitat millor que:
SSB, CW→BW=2,8 KHz,@ 10dB S/N
AM   → BW=6,0KHz @ 10dB S/N
FM   →BW=15 KHz@12 dB SINAD
WFM → BW=230KHz @12 dB SINAD

Bandes
SSB, CW
AM
FM
WFM
0,495 ̴ 1,799 MHz
5,0 μV
25 μV
-
-
1,8 ̴ 49,999 MHz
0,5 μV
2,5 μV
0,63 μV
-
50 ̴ 699,999 MHz
0,4 μV
2 μV
0,5 μV
1,4 μV
700 ̴ 1.300,0MHz
0,5 μV
2,5 μV
0,63 μV
1,8 μV
1.300 ̴ 2.299,9 MHz
-
-
5,6 μV
18 μV
2300 ̴ 3.000,0 MHz
-
-
18 μV
56 μV
Alimentació
12,0 Vcc
±15%
{

220 Vac amb AD-113E
12 Vcc amb CP-12L o OPC-254L

Consum @ 12,0 Vcc 0,8 A: en màxim àudio
0,65 A: en mode espera
Potència d'àudio
(8Ω , 10% distorsió)
>500 mW típica Connector d'àudio jack 3,5 mm (2 terminals) / 8Ω
Mides(sense sortins) 206 x 146 x 41 mm Pes 1.200 g.
 
  * De 0,01 ̴  1.300MHz només  
    Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Alimentador Cable Antena Programari
AD-113E Cable USB Antena telescòpica PCR1500-CD
       
   
    Accessoris opcionals
Alimentador Cables alimentació Antena Altaveu DSP
AD-113E CP-12L AH-7000 SP-10 UT-106
  OPC-254L AH-710    
   
         
         

  Icom        
  IC-R1500
IC-R1500     Codi: IC-R1500
 
PVP
 
 
Prospecte
 
 
 

Descripció: Les mateixes prestacions que el IC-PCR1500 però que a més es pot utilitzar en mòbil gracies a la unitat de control que s'inclou. Aquesta unitat de control o frontis separable 3,4 m (opcionalment més metres), permet emmagatzemar 1.000 canals de memòria amb nom alfanumèric en 21 bancs, l'escaneig de memòria dinàmic d'Icom, DMS, i la resta de funcions necessàries per la gestió del receptor.

 

 
  Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Alimentador Cable Antena Programari
AD-113E Cable USB Antena telescòpica PCR1500-CD
  OPC-1156 (3,4m)    
 
  Accessoris opcionals
Alimentador Cables Antena  
AD-113E OPC-441 (altaveu) AH-7000  
Cables alimentació OPC-1156 (U.C. 3,5m) AH-710  
CP-12L Altaveu DSP  
OPC-254L SP-10 UT-106  
Vista posterior IC-R1500
         
             Quan abandoni el vehicle, apagui el receptor per l'interruptor de la caixa negra, altrament li consumirà bateria.

  IcomProfesional
IC-F15/S   codis:   IC-F15  IC-F15PACK  IC-F15S  IC-F15SPACK
IC-F25/S      IC-F25  IC-F25PACK  IC-F25S  IC-F25SPACK
_________________     ____________ ____________________ ____________ _____________________
  PVP  
       
F15/25  
F15S/25S  
F15/25Pack  
F15S/25SPack  
_____________________ _________
 
       
Prospecte
 
           
 
IcomProfesional
IC-F51   codis:   IC-F51  
____________     __________  
 
PVP
 
       
 
       
Prospecte
 
           
 
  IcomProfesional
IC-FR3100 / IC-FR4100 Analògics codis:   IC-FR3100  IC-FR4100
____________________________________________ ____________   _________________ _________________
 
PVP
 
       
FR3100  
FR4100  
_____________ ___________
 
       
Prospecte
 
   
     
   
Icom
IC-F110/S / IC-F210S   codis:   IC-F110S IC-F210S
____________      IC-F110  
     
 
IcomMarina        
ICM801GMDSS Pack
IC-M801GMDSS   Codi: IC-M801GMDSSPACK
   

PVP

Prospecte


Nº homo-
logació
44.0024

Descripció: Transceptor MF/HF (BLU) marí amb DSC classe A incorporat, compleix GMDSS i té la homologació timó, MED96/98/CE per SOLAS àrea A2. Fa vigilància contínua dels canals DSC, emmagatzema fins a 100 nº MMSI amb 10 caràcters i disposa d'autocomprovació. Gran pantalla LCD matricial amb llum i contrast ajustables que mostra freqüència o nom del canal, posició, hora, ajustos, etc.; amplificador potent i robust i receptor obert i fàcil accés al canals, diversos modes de modulació amb DSP incorporat. La unitat de control i altaveu separats del transmissor donen llibertat en la instal·lació. La funció VSC (Voice Squelch Control) obre l'squelch només quan es rep veu (J3E i H3E). Micròfon opcional i connectors per a diverses aplicacions: GPS, RS-232/NMEA, NBDP/FSK, control remot via PC, Impressora. 160 canals programables.

       
Banda MF/HF Marina, DSC Classe A
canals RX/TX 1.195 màxim RX de 0,5 a 29.9999 KHz
Potència MF: 85W PEP, HF: 125W PEP Sensibilitat (20dB SINAD)
Banda MHz
J3E,A1A
J2B, F1B
H3E
DSC
0,5-1,6
30
-
44

0
(a 1% error)

1,6-1,8
13
13
30
1,8-4
8
8
24
4-30
-
Modes

J3E(USB/LSB*), J2B(AFSK), F1B(FSK, DSC)A1A* (CW), H3E* (AM)
* només recepció

unitats dBµV
Estabilitat freq. ± 10 Hz @ 5 min. de funcionar Potència d'àudio 4W @ 10% distorsió sobre 4 ohms
Alimentació 24 Vcc (21,6 - 31,2 Vcc) Consum (aprox.) RX:<3A; TX:30 A màx.
Pes aprox.

TR: 8,5 Kg
UC: 570 g
Altaveu: 370 g

Mides
exclosos sortints

T/R:357 x 95 x 260 mm
UC: 220 x 110 x 84,4 mm
Altaveu: 110 x 110 x 84,4 mm

       
NMEA:(entrada) GPS format IEC61162-1: 2000  
     
 
 
 
 
 
   
  Wheel Mark
    Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Cable alimentació cc HS-98 microtelf. Suport muntatge en U
OPC-1466 cable separació SP-24E altaveu Escaires
Fusible de recanvi Connector NMEA Connector Acoplador
Accessoris opcionals
AT-141 Acoplador HM-135 micròfon RC-25GMDSS UCtrl.
OPC-1465 (10m x AT) HS-98 microtelèfon OPC-1575 (10 m x UC)
   
SP-24E altaveu MB-108 suport Transc. MB-75 encastar UC
OPC-1610 (5m x alt.)    
Consola GMDSS Icom
Consola GMDSS Icom
           

       
  LTC
CDD-1060 marine    
Codi:
L0003030
   
  Ràdio FM OM / CD MP3 WMA

Descripció: Equip de so estèreo marinitzat amb 4 sortides d'altaveus de 45 Watts cada una que inclou receptor de ràdio de FM i Ona Mitja (OM), reproductor de CD, MP3 i WMA. Disposa d'una estació de control remot amb 6 m de cable i entrada per a so auxiliar per la connexió del DVD, TV, etc. RDS, PTY, 4 modes d'equalització, 24 memòries d'estacions són funcions destacables. Inclou un joc per encastar l'aparell i el frontal desmuntable. També es pot instal·lar en vehicle terrestre.

 
PVP
 
Prospecte
 
 
  CDD-1060 Marine  
       
Potència per sortida 45 W Controls qualitat Equalitzador, baixos i aguts
Impedància d'altaveus 4 Ω Controls nivell Volum, balanç i fader
Formats arxius disc CD/MP3/WMA Funcions RDS/EON
Tipus disc CD-R/RW   Frontal desmuntable
Entrada AUX Memòries 18 FM, 6 OM
Sortida Previ (davant/darrere) Color Blanc, pantalla blava
 
       
  Accessoris opcionals
Accessoris inclosos
(pot variar segons la versió)
Unitat de control remota Joc d'encastar Frontal desmuntable
6 m cable palanques pel desmuntatge Capça pel transport
suport Cinta metàl·lica  
   
  Accessoris Opcionals
Accessoris opcionals
Altaveus d'encastar Antena Encastar
L-3033, 2 Altaveus 4Ω/140W L-3046 Negra de 40 Cm + cable 3m L-2001 caixa per a no encastar
L-3021, 2 Altaveus 4Ω/100W L-3051 Blanca de 40 Cm + cable 3m  
L-3022, 2 Altaveus 4Ω/80W L-3051-2 cable de 6m  
Altaveus de sobretaula Splitter  
L-3044, 2 Altaveus 4Ω/90W L-1011 per la antena de VHF marina  
   

  Icom
IC-910H   codis:   IC-910H  IC-910H-PAC
  PVP  
        bàsic ,-€
pack ,-€
 
        Prospecte  
           
   

  IcomMarina  
IC-GM651
IC-GM651 Codi: IC-GM651PACK1 IC-GM651PACK2
 
PVP
PACK1
PACK2
Prospecte

Nº homo-
logació
51.0022
Versàtilitat
Descripció: Transceptor VHF marí amb DSC classe A incorporat, compleix GMDSS i té la homologació timó, MED96/98/CE per SOLAS, alimentació versàtil 12 o 24V i opcional a 90-264 Vca, amb microtelèfon o micro-altaveu i convertidor segons el paquet escollit; excel·lent receptor i qualitat de so de sortida, gran pantalla matricial que mostra posició, data, hora, rumb i velocitat procedent del GPS, disposa de la funció AquaQuake entre altres prestacions i s'amotlla als altres equips de Icom permetent formar una consola GMDSS.
       
Banda VHF Marina, canals internacionals DSC Classe A
Potència 25W - 1W (@ 13,8Vcc) Sensibilitat (20dB SINAD) -5dBµV típica (ràdio i can. 70)
Alimentació 12/24 Vcc (10,8 - 31,2 Vcc) Consum (aprox.) RX:1,0 A; TX:3,5 A (@24Vcc)
Estanquitat IPX7el frontal Potència àudio 2W @ 10% distorsió sobre 4 ohms
Pes Transceptor (aprox) 1,6 Kg Mides transceptor 220 x 110 x 109,4 mm exclosos sortints
Pes font (aprox). 2,1Kg Mides font 220 x 200 x 60,5 mm exclosos sortints
NMEA:(entrada) RMC, GGA, GNS, GLL,VTG NMEA:(sortida) DSC, DSE
     
Accessoris inclosos (varia segons la versió)
Cable alimentació PS-250 HM-126RB-1 (micro-altaveu) *1 Suport en U
    HS-98 (microtelèfon) *2 Palometes
*1) PACK1 *2) PACK2    
Accessoris opcionals
Per encastar NMEA Micròfon Alimentadors
MB-75 Antena receptora GPS HM-126RB-1 PS-240 (ca ►cc)
Altaveu HS-98 PS-250 (cc ►cc)
Altaveu extern      
 
 
 
 
 
 
     

IcomMarina  
IC-M505Negre i IC-M505Gris
IC-M505 Codi: IC-M505#5 (negre)  
 

PVP

Prospecte

Nº homo-logació
54.0048
Estanc i 2ª estació

Descripció: Transceptor VHF marí amb DSC classe D incorporat, estanquitat superior, gran pantalla matricial per veure dades fàcilment, posició, rumb, etc., versió en color negre i color gris, sol·licitud i informe de posició disponible, major sensibilitat i menor intermodulació, funció botzina i megafonia, indicació de bateria baixa, so potent i major qualitat, secrafonia i una segona estació opcionals

       
Banda VHF Marina, canals internacionals DSC Classe D
Potència 25W - 1W (@ 13,8Vcc) Sensibilitat (20dB SINAD) -5dBµV típica
Alimentació 13,8 Vcc (10,8 - 15,6V) Consum (màx.) RX:1,5 A; TX:5,5 A
Estanquitat IPX8, excepte cables Potència àudio >2W @ 10% distorsió en 4 ohms (BW 0,3-3KHz)
Pes aprox. 1,45 Kg Mides 165 x 110 x 123,2 mm exclosos sortints
       
NMEA:(entrada) RMC, GGA, GNS, GLL,VTG NMEA:(sortida) DSC, DSE
       
  No està fet per funcionar sota l'aigua  
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Cable alimentació Joc de suport en U HM-126 Penjador micròfon
       
Accessoris opcionals
Per encastar Secrafonia Micròfon Prolongació 2ª estació
MB-75 UT-112 HM-162E Segona estació OPC-1541
    HM-126G Micròfon gris,  
  HM-126N Micròfon negre  
 
 
 
 
 
 
     

  IcomMarina  
IC-M33
IC-M33   Codi: IC-M33
 

PVP

Prospecte

Nº homo-logació
52.0088
IC-M33 Flotant
Descripció: És el primer equip portàtil de marina del mercat (amb 5 W de potència) que sura a l'aigua. Disposa de la funció 'AquaQuake' per netejar l'altaveu a més de 'dual-tri-watch', LCD gran, 'auto scan', accés ràpid al canal 16, opció de funcionar amb piles, 2 passos d'estalvi de bateria, indicador de 4 nivells de bateria, micròfon waterproof opcional
   
Banda VHF Marina, canals internacionals
Potència 1W - 5W
Sensibilitat (20dB SINAD) -2dBµV típica
Estanquitat IPX7
Pes aprox. 305g amb BP-252 i FA-SC58V
Mides 62 x 43 x 141,5 mm
Durada en funcionament 9 hores (5%TX-5%RX-90%Stb) amb la bateria BP-252
 
No està fet per funcionar sota l'aigua
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Bateria Carregador lent Antena Penjadors
BP-252 BC-173 FA-SC58V MB-109
  BC-174   Cordill de mà
       
Accessoris opcionals
Bateries Carregador lent Carregador ràpid Micròfon
BP-251 BC-173 BC-162 HM-165
BP-252 BC-174 BC-145  
  CP-23L CP-23L  
 
 
 
 
 
     

IcomMarina  
IC-M421
IC-M421 Codi:   IC-M421#15 (blanc)
 

PVP

Prospecte


Nº homo-logació
54.0039
mides IC-M411/421
mides

Descripció: Transceptor VHF marí amb DSC classe D incorporat, trucades selectives individuals, a grup, a tots els vaixells, sol·licitud i informe de posició; micròfon i frontal estancs, LCD matricial i canal amb nom; botons grossos i manejament senzill, bon nivell d'àudio.

       
Banda VHF Marina, canals internacionals DSC Classe D
Potència 25W - 1W (@ 13,8Vcc) Sensibilitat (20dB SINAD) -2dBµV típica
Alimentació 13,8 Vcc Consum (màx.) RX:1,5 A; TX:5,5 A
Estanquitat IPX7, (frontal i micròfon) Potència àudio >2W @ 10% distorsió sobre 4 ohms
Pes aprox. 1,15 Kg Mides 164 x 78 x 139,5 mm exclosos sortints
       
NMEA:(entrada) NMEA183 ver 2.0, 3.01: RMC, GGA, GNS, GLL
     
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Cable d'alimentació Suport en U Palometes Penjador micròfon
Cable NMEA     Micròfon (incorporat)
Accessoris opcionals
Per encastar Aïllador d'antena Micròfon  
MB-69 OPC-1758 HM-150B  
    HM-150SW  
       
 
 
 
 
 
 
     

Icom Marina    
IC-GM1600E
IC-GM1600E Codi: IC-GM1600#31 IC-GM1600#29
 
PVP

 


Prospecte


Nº homo-logació
53.0021
GM-1600 seguretat
Descripció: Portàtil amb homologació GMDSS, timó, per la valsa salvavides i seguretat. compleix les resolucions IMO corresponents, amb la pila de liti opcional permet funcionar més de 8 hores (6/60 RX, 6/60 TX,48/60 espera), LCD d'àmplia visibilitat, teclat gran, carcassa groga d'alta visibilitat, LED indicador brillant, funció VOX disponible per la operativa de a diari (requereix micròfon accessori).
   
Banda VHF Marina, canals: 6, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 77
Potència 2W - 1W
Sensibilitat (20dB SINAD) -2dBµV típica
Estanquitat Acompleix resolucions IMO A-809(19), A.694 (17) i especificacions relacionades
Pes aprox. 385g amb BP-234
Mides 65 x 44 x 145 mm
Durada en funcionament 8 hores (6/60 RX, 6/60 TX,48/60 espera) amb la pila BP-234
   
Accessoris inclosos (varia segons la versió)
Bateria Carregador lent Antena Penjadors
BP-252 Li-ió recargable* BC-173* FA-S61V (fixa) MB-103Y
  BC-147E*   pinça de cinturó
* només en la versió #31     cinta de seguretat
Accessoris opcionals
Bateries Carregador bat. Ni-Cd Carregador bat. Li-ió Micròfon
BP-224** Ni-Cd BC-158 (només Ni-Cad)** + BC-173 + HM-125
BP-234 liti (pila) BC-147E (només Ni-Cad) o BC-174 o Microauriculars
BP-252 Li-ió recargable CP-23L BC-147E HS-94  
Penjador     HS-95 + OPC-1392
MB-103Y ** només per la versió #27   HS-97  
 
 
 
 
 
 
     

Icom      
 
IC-PCR2500
IC-R2500
IC-PCR2500     es ven amb l' IC-R2500
 
PVP
 
 
Prospecte
 
 
 
 
 

Descripció: Receptor tipus capça negra que es controla completament amb PC. Té doble recepció, el receptor principal cobreix des de 0,01 fins 3.299,999 MHz en AM, FM, WFM, SSB (BLU), CW, DV de D-STAR*1 i P25*1 i el receptor secundari de 50 a 1.300 MHz amb AM, FM, i WFM. Amb dues antenes es pot fer doble vigilància o recepció diversa (el receptor escull segons els senyal la millor antena)*2. Disposa de tres pantalles de control per adaptar-se a les necessitats de l'usuari, funció de monitor de fins a 25 canals indicant el nivell amb 'S-meter' i color de fons per un ràpid accés, analitzador d'espectres de fins a 5 MHz i en període variable de 3 a 100 minuts, noves funcions d'enregistrament en WAV directament des del USB o en funció de la activitat de la estació. El DSP, UT-106, opcional millora la audició dels senyals febles reduint-li el soroll, afegint el filtre de 'l'auto notch' i millorant la relació S/N. Altres funcions són: VSC per a ignorar senyals i batuts sense modulació, mode dúplex per monitoritzar un repetidor i CTCSS/DTCS, amplada del filtre de FI elegible i del desplaçament per SSB i CW, auto-escànner amb emmagatzemament de les estacions, CAF, CAG, descodificador de 24 dígits DTMF (opcional), etc.

 
     
  Resum de les especificacions principals Mireu el prospecte pels requeriments de l'ordinador i la resta d'especificacions
Cobertura rec. pral.
10 KHz ̴ 3,299999 GHz   →
495 KHz ̴ 1,3 GHz           →
Modes rec. pral.
AM, FM, WFM, DV*1, P25*1
USB, LSB, CW
Cobertura rec. sec. 50 ̴ 1.300 MHz Modes rec. sec. AM, FM, WFM
Canals de memòria 2.600 per arxiu Salts de dial 1 Hz mínim

Sensibilitat millor que:
SSB, CW→BW=2,8 KHz,@ 10dB S/N
AM   → BW=6,0KHz @ 10dB S/N
FM   →BW=15 KHz@12 dB SINAD
WFM → BW=230KHz @12 dB SINAD

Bandes
SSB, CW
AM
FM
WFM
0,495 ̴ 1,799 MHz
5,0 μV
25 μV
-
-
1,8 ̴ 49,999 MHz
0,5 μV
2,5 μV
0,63 μV
-
50 ̴ 699,999 MHz
0,4 μV
2 μV
0,5 μV
1,4 μV
700 ̴ 1.300,0MHz
0,5 μV
2,5 μV
0,63 μV
1,8 μV
1.300 ̴ 2.299,9 MHz
-
-
5,6 μV
18 μV
2300 ̴ 3.000,0 MHz
-
-
18 μV
56 μV
Alimentació
12,0 Vcc
±15%
{

220 Vac amb AD-113E
12 Vcc amb CP-12L o OPC-254L

Consum @ 12,0 Vcc 1,5 A: en màxim àudio i mode dual
0,85 A: en mode espera
Potència d'àudio
(8Ω , 10% distorsió)
>500 mW típica Connector d'àudio jack 3,5 mm (2 terminals) / 8Ω
Mides(sense sortins) 206 x 146 x 41 mm Pes 1.350 g.
 
  *1 Modes digitals Opcionals en la nostra versió
*2 en la banda del 2on receptor i modes FM/P25/DV
 
    Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Alimentador Cable Antena Programari
AD-113E Cable USB Antena telescòpica PCR2500-CD
       
   
    Accessoris opcionals
Alimentador Digital DSP Altaveu
AD-113E UT-118 D-STAR DV(veu) UT-106 SP-10
Cables alimentació UT-122 P25 (Digital DTMF Antena
CP-12L
professional americà)
UT-108 AH-7000
OPC-254L     AH-710
   
         

Icom        
  IC-R2500
IC-R2500     Codi: IC-R2500
 
PVP
 
 
Prospecte
 
 
 
 
 
Descripció: Les mateixes prestacions que el IC-PCR2500 però que a més es pot utilitzar en mòbil gracies a la unitat de control que s'inclou. Aquesta unitat de control o frontis separable 3,4 m (opcionalment més metres), permet emmagatzemar 1.000 canals de memòria amb nom alfanumèric en 21 bancs, l'escaneig de memòria dinàmic d'Icom, DMS, mostra a la pantalla els ajustos d'ambdós receptors a banda i banda simètricament i permet els ajustos de sintonia, volum, squelch i funcions de cada receptor amb els seus botons independents i la resta de funcions necessàries per la gestió del receptor.
 
     
  Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Alimentador Cable Antena Programari
AD-113E Cable USB Antena telescòpica PCR2500-CD
  OPC-1156 (3,4m)    
 
  Accessoris opcionals
Alimentador Cables Antena  
AD-113E OPC-441 (altaveu) AH-7000  
Cables alimentació OPC-1156 (U.C. 3,5m) AH-710  
CP-12L Altaveu DSP  
OPC-254L SP-10 UT-106  
Suports Digital DTMF  
MB-84 UT-118 D-STAR DV(veu) UT-108  
MB-65 UT-122 P25 (Digital prof. americà)    
Vista posterior del IC-R2500
           
             Quan abandoni el vehicle, apagui el receptor per l'interruptor de la caixa negra, altrament li consumirà bateria.

Icom
  IC-RX7
IC-RX7 Codi: IC-RX7
PVP
 
ProspecteL'elegància en recepció
 
Descripció: Receptor portàtil amb un nou disseny esvelt i elegant d'ampla cobertura. Incorpora una interfície d'usuari a base d'icones i cursor que facilita la navegació, una tecla de recerca directa de nous canals actius i una altra d'escànner directe per un escannejat dinàmic, un eficient gestor de memòria de 3 nivells per a 1.600 memòries: Categoria, Grup i Nom. Es programable amb l'ordinador*.
* Cal el programari opcional CS-RX7

Cobertura 0,150 ̴ 1.300,00 MHz Modes AM, FM, WFM
Sensibilitat
FM i WFN @12dB SINAD; AM @10 dB S/N
Depèn de la banda:
0,4 μV ̴ 2,5μV
Salts de dial 5- 6,25 -7,5 - 8,33*1- 9*1- 10 -12,5 -15- 20- 25- 30- 50- 100 -125 - 200KHz
Canals de memòria
1.825: 1.600 normals
25      flancs d'escànner
200   auto-desats
Consum
@ 3,7 Vcc
35 mA: en mode estalvi
100 mA: en mode espera
150 mA: en mitjana d'àudio
Alimentació externa
5,1 ̴ 6,9 Vcc { 220 Vac amb BC-149
12 Vcc amb CP-18E
Bateries 3,7 Vcc amb BP-244
4,5 Vcc amb BP-262 (3 x LR6 alcalines)*2
Potència d'àudio(8Ω , 10% distorsió) 60 mW típica (70% modulació) Connector d'àudio jack 3,5 mm (3 terminals)
Mides(sense sortints) 128 x 57 x 23 mm Pes 200 g. amb la BP-244

*1 Seleccionable en funció de la banda de treball
*2 Mai carregueu les piles alcalines o de Liti ni bateries Liti-Ió

Elegant i fàcil navegació

Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Bateria Carregador/Alimentador Antena Penjadors
BP-224 BC-149D FA-270C MB-112G (pinça) i (Cordill de mà)
 
 
    Accessoris opcionals
Bateries Carregador/Alimentador Antena Programació
BP-224 BC-149D FA-270C CS-RX7 inclou OPC-478UC
BP-262 porta-piles CP-18E AD-92SMA (adaptador a BNC)    OPC-478 (RS-232)
Auriculars Funda Penjador    OPC-478UC (USB)
SP-13 LC-170 MB-112G OPC-474 (RX7→RX7)
HP-4 CT-17
 

  IcomMarina  
IC-M603
IC-M603   Codi: IC-M603
 

PVP

Prospecte

Nº homo-logació
54.0049
M603 IPX7 HM-162E

Descripció: Transceptor VHF marí amb DSC classe D incorporat de prestacions superiors, recepció amb major rebuig als sorolls i claredat de so, permet la connexió d'una segona i tercera estació i micròfon per davant i per darrere, entrada i sortida de NMEA, gran pantalla matricial amb números grossos i indicació de posició, rumb i velocitat, consulta i informe de posició pel canal DSC , botzina de 30W opcional per megafonia, alarmes i també àudio-recepció, funció d'interfonia, estanc excepte cables, encastable, possibilitat de secrafonia, funció de canals favorits, entre altres.

       
Banda VHF Marina, canals internacionals DSC Classe D
Potència 25W - 1W (@ 13,8Vcc) Sensibilitat (20dB SINAD) -5dBµV típica
Alimentació 13,8 Vcc (10,8 - 15,6Vcc) Consum (màx.) RX:1,5 A; TX:5,5 A
Estanquitat IPX7, excepte cables Potència àudio >2W @ 10% distorsió sobre 4 ohms
Pes aprox. 1,40 Kg Mides 220 x 110 x 109,4 mm exclosos sortints
       
NMEA:(entrada) RMC, GGA, GNS, GLL,VTG NMEA:(sortida) DSC, DSE
     
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Cable alimentació Suport en U Palometes HM-126RB Micròfon
      Penjador micròfon
Accessoris opcionals
Per encastar Secrafonia Micròfon Estacions Remotes
MB-75 UT-112 HM-126RB HM-162E
Megafonia NMEA Altaveu OPC-1541 cable prolongador
Botzina 30W Antena receptora Altaveu extern OPC-1000 cable connexió
 
 
 
 
 
 
     

  IcomMarina
IC-T70E   codi:   IC-T70E

  PVP  
       
 
 

  IcomMarina
IC-M71   Codi:  IC-M71
 
IC-M71

PVP

Prospecte
 

Nº homo-
logació
52.0083


IC-M71 estanc IPX8

Descripció: Transceptor portàtil de gama alta, compacte, estret i estilitzat, confortable per sostenir-lo a la ma, amb major potència de transmissió i d'àudio en recepció, major estanquitat, àmplia i contrastada pantalla, antena 30% més curta.

Banda VHF Marina, canals internacionals
Potència 1W - 3W - 6W
Sensibilitat (20dB SINAD) -2dBµV típica
Estanquitat IPX8
Pes aprox. 280g amb BP-245/N
Mides 52,5 x 30 x 125 mm (sense incloure sortints)
Durada en funcionament 15 -16 hores aprox.(5%TX-5%RX-90%Stb) amb la bateria BP-245N
  No està fet per funcionar sota l'aigua
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Bateria Carregador lent Antena Penjadors
BP-245N BC-166 FA-S64V o FA-S59V MB-103
  BC-147E   Cordill de mà
 
Accessoris opcionals
Bateries Carregador lent Carregador ràpid Micròfon
BP-245N BC-166 + BC-119N + AD-114 HM-125 (IPX7)
  BC-147E o BC-145E o HM-167 (IPX8)
  CP-23L o OPC-515L CP-23L o OPC-515L Microauriculars  
    Carregador múltiple HS-94 + OPC-1392
    BC-121N + AD-114 + HS-95
    BC-157 o OPC-656 HS-97

  IcomPMR446
IC-F25SR Codi: IC-F25SR#23
   
  IC-F25SR
Descripció: Transceptor portàtil PMR446 analògic de format professional per a ús regular o insistent. Compacte amb antena curta, lleuger, consistència segons la norma MIL-STD 810, bateries de gran capacitat i amb la funció de verificació de si l'interlocutor és a l'abast. Selector del canal per botó de dial i indicacions d'estat amb LED. Possibilitat d'afergir-li secrafonia i micro-auriculars.
   
Bandes PMR-446: 446.0 - 446.1 MHz
Canals 8 + 8 analògics (8 repetits, però subtons independents)
Potència 0,5 W (potència radiada, ERP)
Abast 3 Km (en camp obert)
Potència d'àudio 0,5W típica amb 5% distorsió sobre 8 Ω
Durada bateria : Amb la BP-232N fins a 26,5 hores (cicle de TX 5%, RX 5%, espera 90%)
Pes 300 gr. aprox.
Mides 195 x 53 x 38 mm (antena inclosa)
   
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Bateria Carregador lent Penjadors
BP-230N (versió #23) BC-171 + BC-147E (versió #23) MB-94
     
Accessoris opcionals
Bateries Carregador lent Carregador ràpid Micròfons Micro-auriculars
BP-230N BC-171 BC-160 + BC-145E HM-158L VS-1L +
BP-232N BC-147E BC-119 + AD-106 + HM-159L     HS-94
BP-240 (porta-piles)      BC-145E o CP-23L HM-153L     HS-95
    Carregador múltiple       HS-97
Penjadors Penjadors de cinta BC-121+ 6 x AD-106 + Auricular HM-128L
MB-93 MB-96N     BC-157 SP-13 Secrafonies
MB-94 MB-96F     OPC-656   UT-109#01
        UT-110#01
 

PVP


Prospecte


Professional
Sense llicència ni inconvenients pel professional
   
   
   
   
   
   
   
         

  IcomRadioAfeccionat
IC-T3H   codi:   IC-T3H
  PVP  
       
 
       
Prospecte
 
           
 

IcomMarina
IC-F61M ― Comunicacions internes / UHF ― Codi:  IC-F61M
 
IC-F61M

PVP
 

Prospecte
 

Nº homo-
logació
59.0004

Comunicacions d'a bord
'Impermeable'
normativa IP-67
normativa MIL-STD810

IC-F61M, estanc

Descripció: Transceptor portàtil marí per comunicacions a bord de banda d'UHF amb 9 canals, és estanc (1 metre/ 30 minuts) i protegit de la pols ambiental; de cos compacte i amb bateria de Liti-Ió de estàndard, inclou subtó i 5 tons de sèrie (si es volen emprar cal programar-los). Altres funcions destacables són bona potència d'àudio, 0,7W, funció de vibrador i enregistrador d'àudio per 8 minuts.

Bandes

UHF Marina: 457,525 ~ 467.575 MHz

Canals 9 canals (fixos) amb CTCSS, DTCS i 5 tons (programables) BW:25KHz
Potència 2W, 0,2W (potència radiada, ERP)
Sensibilitat (20dB SINAD) -4dBµV típica
Estanquitat IP67
Pes aprox. 284g amb BP-227
Mides 97 x 56 x 36,4 mm (sense incloure sortints)
Durada en funcionament 9 ~ 10 hores aprox.(5%TX-5%RX-90%Stb) amb la bateria BP-227
  No està fet per funcionar sota l'aigua, ni flota
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Bateria Antena Penjadors de cinturó
BP-227 Antena FA-S27U MB-98
 
Accessoris opcionals
Bateries Carregador (2,5~4,25h) Carregador ràpid (2~2,5h) Micròfons Micro-auriculars
BP-227 BC-145L + BC-119N + AD-100 HM-138 (IPX7) VS-1SC +
BP-226 BC-190 o BC-145E o HM-168 (IPX7)   HS-94
Antenes CP-23L o OPC-515L CP-23L o OPC-515L HM-169 (IPX57)   HS-95
FA-S27U Carregador Lent (9~10h) Carregador múltiple Penjadors   HS-97
FA-S57US BC-147 + BC-121N + 6 x AD-100 + MB-96N       MB-86
  BC-152 BC-157 o OPC-656 MB-96F       MB-98
 

  Alltek Marine Electronics Corp.
CAMINO-101   codi:  CAMINO101 CAMINO101-P1 CAMINO101-P2
   
 
Transponedor AIS classe B

Camino-101
Antena Combo GPS+VHF
COMBO
Antena GPS AMEC
ANT_GPSAMEC

Descripció: Emissor receptor AIS classe B d'alta qualitat i prestacions amb sortida NMEA i RS232, per connectar-lo amb els ploters moderns o PCs. Rep missatges de classe A i B. Dissenyat tant pels professionals com per l'esbarjo, amb carcassa d'alumini anoditzat i connectors segellats per a resistir molt de temps en ambient marí. Fàcil instal·lació. Inclou programari de ploter i dades per PC amb cartografia simple per veure la posició dels vaixells amb AIS transmissor.


Receptors: 2 compartits AIS i DSC alhora   Transmissors: 1 AIS
Canals: AIS→87B, 88B / DSC →70   Potència: 2W (33dBm ±1,5 dB)
Banda: 156,025~162,025 MHz   Modulació: GMSK / FM
Sensibilitat: PER≤20% @-107 dBm   Impermeabilitat: IPX5
Alimentació: 12Vcc~24 Vcc   Mides: 220 x 140 x 50 mm
Consum: < 7 W   Pes: 870 g.

Interfícies:
GPS (opcional ANT_GPSAMEC) Dades   Alarma  
  Canals: 12 NMEA183: 38.400 Bauds (programable) amb relé  
  Sortida dades: 1 Hz RS-232: 115.200 Bauds (programable) Connectors  
  Connector: TNC     Antena VHF: PL-259
 
PVP


Prospecte

Nº homo-
logació
57.0017
 
       
Accessoris inclosos:    
  Cable d'alimentació, Cable de PC RS-232,  
  Cable de dades NMEA, Cargols de muntatge.  
  Cable d'alimentació,    
  CD: AMEC AIS Viewer + AMEC AIS Config,  
Accessoris Opcionals:   Accessori inclòs al conjunt:
  ANT_GPSAMEC Antena GPS amb ròtula CAMINO101-P1
  COMBO Combinat antena GPS + VHF CAMINO101-P2
Connexionat

       
  Producte de Bonito
Antena Marina Wi-Fi d'Alt Guany Producte Wi-Fi   Codi: BON-219
 
PVP

Prospecte


Antena Marina Wi-Fi d'alt Guany
  Antena Wi-Fi marina

Descripció: Qui encara no fa servir l'ordinador a bord? Qui no vol també disposar-hi d'Internet? Molts ports ofereixen Internet via Wi-Fi. Encara que molts ordinadors ja incloguin Wi-Fi, el seu abast resta molt limitat. Amb l'Antena Marina Wi-Fi d'Alt Guany de Bonito, podrà connectar-se amb la xarxa de la marina o qualsevol propera al seu vaixell. Algunes d'aquestes xarxes són gratuïtes (registrant-se o no) i amb aquesta antena que es subministra amb suport per instal·lar-la a bord i el programari per instal·lar-la al seu PC, no s'haurà de preocupar més pel senyal ja que li ofereix la millor prestació permesa en aquests tipus d'antenes. Amb un guany de 30 dBi li augmentarà el senyal entre 5 i 10 vegades la del Wi-Fi intern del portàtil.

 
  Antena Wi-Fi d'alt Guany  
 

Característiques de l'antena

  Sortida: 30 dBi  
  Antena: 8 dBi  
  Estanquitat: Impermeabilitzada  
  Port: USB 2.0  
  Sistemes operatius: Drivers per Windows XP, Vista, Linux i Mac  
  Estàndard: Wi-Fi 802.11 b/g  
  Cable: 5 metres  

A més de l'antena amplificadora s'inclou les brides de suport i el programari d'instal·lació
El cable es pot allargar en unitats de 5 m fins a 3 prolongadors (codi: BON-218)

Accessori:
Cable Prolongador d'USB Actiu de 5 m         codi: BON218         PVP = 29,65 €

 
         

Icom
IC-M411      
 
IC-M411
 

 

Nº homologació
54.0059
AquaQuake!

Descripció: Transceptor VHF marí amb DSC classe D incorporat a preu competitiu, recepció sensible, bon so i funció AquaQuake, estanc excepte cables, funció de canals favorits, guàrdia en dos - tres canals,

 
Banda VHF Marina, canals internacionals DSC Classe D
Potència 25W - 1W (@ 13,8Vcc) Sensibilitat (20dB SINAD) -5dBµV típica
Alimentació 13,8 Vcc Consum (màx.) RX:1,5 A; TX:5,5 A
Estanquitat IPX7, excepte cables Potència àudio >2W @ 10% distorsió sobre 4 ohms
Pes aprox. 1,08 Kg Mides 164 x 78 x 139,5 mm exclosos sortints
 
NMEA:(entrada) NMEA183 ver 2.0, 3.01: RMC, GGA, GNS, GLL
 
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Cable d'alimentació Suport en U Palometes Penjador micròfon
Micròfon (incorporat)
Accessoris opcionals
Per encastar Aïllador d'antena Micròfon
MB-69 OPC-1758 HM-164B
 
 

   
 
Alltek Marine Electronics Corp.
Splitter per als AIS classe B

Cubo-160
LED1→ VHF TX
LED2 → engegat
LED3→ AIS TX
CUBO-160      

⇔ Antena VHF

↔ Ràdio VHF

↔ AIS TX/RX
←Alimentació 12~24 Vcc
→Receptor AM/FM

Descripció: Per a solucionar el problema de manca d'espai i dels requeriments de separació de les antenes transmissores, especialment en velers, el splitter CUBO-160 aporta la solució. Amb una única antena de VHF marina es connecten, l'emissora de veu de VHF, l'AIS classe B i el receptor de ràdio d'AM / FM. Tots els aparells reben de la mateixa antena i en transmissió el VHF té preferència sobre l'AIS. Quan ambdós transmeten simultàniament la potencia de l'AIS es deriva a una carga artificial que incorpora el CUBO-160.

Banda de treball: 156,026~162,025 MHZ Alimentació: 12V ~ 24V DC
Pèrdues AIS RX: 4 dB típic Consum: < 200 mA típic
Pèrdues VHF RX: 4 dB típic Connector AIS: BNC /50Ω /12,5 W
Pèrdues AIS TX: 0,8 dB típic Connector VHF: SO239♀ /50Ω /25W
Pèrdues VHF TX: 0,8 dB típic Connector FM 75 Ω
Pes: <1Kg Mides: 150x140x50 mm
 


 
 
 
       

  Icom IC-A15 / IC-A15S   ......................
  Poprtàtil d'Aviació
Descripció: Transceptor portàtil de banda aèria robust, compacte i de fàcil ús amb àudio més fort per a treballar en l'ambient sorollós. S'han fet dues versions: amb teclat complert per poder entrar la freqüència directament o accedir al canal d'emergència i amb teclat reduït més adequat pels operadors de terra. De mida més petita i lleuger però robust amb protecció a l'aigua IPX4 i d'origen ve amb bateria de 2.000 mAh (opcionalment pot funcionar amb piles), disposa de 200 canals de memòria gravables amb nom, agrupats en 10 bancs. Carregador tipus vas que serveix de suport i carregable a 12 o 24 V amb l'adaptador opcional CP-22
 
 


 


Compacte

Potent

Sonor


El complement de l'operador
   
Banda VHF Aèria (118,0 - 136,975 MHz)
Potència 1,5W - 5,0W (PEP/CW) típica
Modulació AM (6K00A3E) - espaiat canals 25 KHz
Sensibilitat (AM 12 dB SINAD i CCITT) < -3 dBµV típica
Potència d'àudio > 0,7W altaveu intern; >0,5 W sobre 8 Ω / modulació 30% /10% distorció
Estanquitat IPX4 (fiable en ambient humit)
Pes aprox. 350 g. amb BP-232N
Mides 53 x 36,9 x 120 mm
   
 
Per carregar-lo a 12V o 24V cal l'adaptador CP-22
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)  
Bateria Carregador lent Antena Penjadors
BP-232N BC-179 + BC-174E FA-B02AR MB-94
      Cordill de mà
 
Accessoris opcionals  
Bateria Carregadors lent Carregadors ràpids Micròfon
BP-230N BC-179 + BC-174E BC-160 + BC-145 HM-173
BP-232N BC-171 + BC-147E BC-119N + BC-145 + AD-106 Adaptador casc
BP-261 (porta-piles)       OPC-515L OPC-499
Penjadors Adaptador carregadors lents Carregador múltiple Antena
MB-94 CP-22 (12 i 24V) BC-121 + 6x AD-106 + FA-B02AR
MB-96F       BC-157  
        OPC-656  
 
   
         
               
  Icom IC-A110EURO    
  IC-A110

Descripció: Equip de ràdio robust i fiable per les comunicacions terra-aire per a ser instal·lat en qualsevol vehicle de 12 o 24 Volts. Amb altaveu frontal per a bona audició i possibilitat d'un altaveu extern amb 10W de potència i sortida opcional de so pel casc, botó de dial per l'accés als fins a 20 canals disponibles o a la freqüència i els canals que es poden gravar amb nom.

 
   
   
     
         
   
Banda 118,000–136,975 MHz   Potència en TX 36 W típica PEP, (9 W en portadora)
Modulació AM   Sensibilitat AM < +5 dBμV @ 12 dB SINAD
Canalització 25 kHz  

Impedància Micròfon

600 Ω
Canals

20

 

Potència d'àudio
@13,75V, 10% distorsió, mod. 60%

Altaveu intern 1.5 W sobre 8 Ω
Altaveu extern >10 W sobre 8 Ω
Casc >0,1 W sobre 500 Ω

Alimentació 13.75Vcc o 27.5 Vcc  
Mides 150×50×180 mm (sortints exclosos)  
Pes 1,5 kg   Marges de temperatura des de –20°C a +55°C
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Joc de muntatge   Cables Micròfon
Suport en U   Alimentació CC HM-161
Penjador del micròfon   Auto-scan  
Caragols i fusibles      
Accessoris opcionals
Joc muntatge Altaveus Programari Micròfon
8010016730 (suport en U) SP-21 CS-A110 + HM-161
OPC-344 (cable CC) PA-8    OPC-478 (cable interfície) + Adaptador auriculars casc
6910004210 (penjador micròfon)      OPC-592 (cable adaptador) OPC-871
 
   

Pels vehicles de terra


IC-A110 pels vehicles
           

      IC-F3022T
  IC-F4022T
 IC-F34GS/T IC-F44GT

  Icom
IC-F3062S/T   codis:   IC-F3062S  IC-F3062T
IC-F4062S/T      IC-F4062S  IC-F4062T
     

  Icom
IC-F31GT-L (66-88 MHz) codi:     IC-F31GT-L
     

  Icom
IC-F44GS/T-MT (Trunking) codis:   IC-F44GS-MT  IC-F44GT-MT
     

  Icom
IC-F210   Codi:   IC-F210
     

  Icom
IC-F1710/F1810   codis:   IC-F1710  IC-F1810
IC-F2710/F2810      IC-F2710  IC-F2810
     

  Icom
IC-F610MT (Trunking) codi:   IC-F610MT
     

   
Hermes Modem Posicionament de Flotes codi:   HERMES
     


  Icom      
  IC-R8500
IC-R8500     Codi: IC-R8500
 
     
     
     
     

Icom      
  IC-R20
IC-R20     Codi:   IC-R20
 
 
Descripció: Receptor portàtil amb doble monitoratge de recepció, àmplia cobertura des de 150 KHz a 3,3 GHz i modes de desmodulació SSB, CW, AM, FM i WFM. A més inclou una gravadora d'àudio digital de 32 MB que representa 4 hores de gravació. Entre les funcions destacables hi ha la discriminació dels subtons, DTCS i CTCSS i el seu escanneig, 1.250 canals de memòria que es desen amb nom alfanumèric, una imatge de l'espectre del senyal permet veure l'espectre entorn del senyal monitoritzat. Diverses funcions relacionades amb l'escànner permeten localitzar amb facilitat el què es busca. Amb la bateria del subministre, pot estar rebent fins a 11 hores en recepció contínua, carregar-se des de la xarxa o des de la bateria del cotxe* i també, alternativament, funcionar amb piles alcalines.
 
  * amb l'alimentador CP-18  
     
 
Cobertura 0,150 MHz ̴ 3,305 GHz Modes LSB*, USB*,CW*, AM, FM, WFM
Sensibilitat
FM i WFN @12dB SINAD; AM, SSB, CW @10 dB S/N
Depèn de la banda:
0,4 μV ̴ 2,5μV
Salts de dial 0,01- 0,1- 5- 6,25 -7,5 - 8,33*1- 9*1- 10 -12,5 -15- 20- 25- 30- 50- 100 KHz
Canals de memòria
1.250: 1.000 normals
50      flancs d'escànner
200   auto-desats
Consum
@ 3,7 Vcc, recepció simple, sense gravar i pantalla fosca
35 mA: en mode estalvi (segle:1/4)
100 mA: en mode espera
150 mA: en mitjana d'àudio
Alimentació externa
6,0 Vcc ±5% { 220 Vac amb BC-149
12 Vcc amb CP-18E
Bateries 3,7 Vcc amb BP-206
4,5 Vcc amb adaptador (3 x LR6 alcalines)
Potència d'àudio(8Ω , 10% distorsió) 100 mW típica Connector d'àudio jack 3,5 mm (3 terminals) / 8Ω
Mides(sense sortints) 142 x 60 x 34,8 mm Pes 320 g. amb la BP-206 i la antena
 
    * (0,150 ̴ 467 MHz)
*1 Seleccionable en funció de la banda de treball
  IC-R20 multifuncions
   
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Bateria Carregador/Alimentador Antena Penjadors
BP-206 BC-149D FA-B04RE MB-98 (pinça) i Cordill de mà
     
 
    Accessoris opcionals
Bateria Carregador/Alimentador Antena Programació
BP-206 BC-149D FA-B04RE CS-R20 inclou cable USB
Auricular CP-18E Penjador CT-17
SP-13 BC-156 MB-98 Funda
HP-4   MB-86 LC-158
       
 
         

  Icom
IC-M23 Codi:   IC-M23
  IC-M23

Descripció: Al dia del seu llançament i com a equip de 5 vats és el transceptor més petit i lleuger del mercat mundial. Impermeable IPX7; encara que l'aparell estigui apagat si cau a l'aigua fa pampallugues amb llum vermella lo que el fa fàcil de trobar tant de dia com de nit. Funciona amb una bateria de liti-ió de 3,7 V per a reduir el volum i pes de l'aparell per la qual cosa s'ha desenvolupat un nou amplificador de potència d'entorn als 5 vats de RF i 0,6 vats d'àudio mentre n'estalvia consum. Pantalla de 32 x16 mm, carregador intern via cable amb connector protegit, salt de volum a fort o a nul, funció AquaQuake™ entre altre funcions.

Banda VHF Marina, canals internacionals
Potència 1W - 5W aprox.
Sensibilitat (20dB SINAD) -4dBµV típica
Estanquitat IPX7
Potència d'àudio 200 mW @ 8 Ω, 10% distorsió
Pes aprox. 260g amb BP-266, FA-SC58V i MB-124
Mides 128,5 x 58,5 x 34,5 mm
Durada en funcionament 10 hores (5%TX-5%RX-90%Stb) amb la bateria BP-266
 
No està fet per funcionar sota l'aigua
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Bateria Carregador lent Antena Penjadors
BP-266 BC-199S FA-SC58V MB-124
      Cordill de mà
Accessoris opcionals
Bateria Carregador lent Carregador ràpid Penjador
BP-266 BC-199S (8,5 h aprox./ 230 Vca) BC-119N + MB-124
Antena CP-24 (8,5 h aprox./ 12Vcc)    AD-123 +  
FA-SC58V      BC-145S (2,5 h aprox./ 230Vca)  
 
Nº homo-
logació
52.0114


Flota amb pampallugues
 

Icom
ICM801E / Pack
IC-M801E Codi: IC-M801#12 IC-M801#12PACK IC-M801#02 IC-M801#02PACK

Descripció: Transceptor MF/HF (BLU) marí amb DSC classe E incorporat, per a embarcacions NO SOLAS, unitat de control remota a joc amb els altres equips Icom de VHF amb pantalla matricial alfanumèrica de 9 línies de 24 caràcters. Filtre de FI controlat per PSD (DSP).. Versions disponibles a 12 i 24 Vcc. Acoplador d'antena per exterior, amplificador potent i robust de 125 W (PEP), receptor obert des de 0,5 a 30 MHz, 160 canals programables. La unitat de control i altaveu separats del transmissor donen llibertat en la instal·lació. Connectors per diverses aplicacions: GPS, RS-232/NMEA, NBDP/FSK, control remot via PC, Impressora.

       
Banda MF/HF Marina, DSC Classe E, 6 canals
canals RX/TX 1.195 màxim RX de 0,5 a 29.9999 KHz
Potència MF: 85W PEP, HF: 125W PEP Sensibilitat (20dB SINAD)
Banda MHz
J3E,A1A
J2B, F1B
H3E
DSC
0,5-1,6
30
-
44

0
a 1% error)

1,6-1,8
13
13
30
1,8-4
8
8
24
4-30
-
Modes

J3E(USB/LSB*), J2B(AFSK), F1B(FSK*, DSC)A1A* (CW), H3E* (AM)
* només recepció

unitats dBµV
Estabilitat freq. ± 10 Hz @ 5 min. de funcionar Potència d'àudio 4W @ 10% distorsió sobre 4 ohms i Vcc 13,6 ó 24 Vcc*
Alimentació

12 Vcc(10,8-15,6) ó
24 Vcc(21,6 - 31,2 Vcc)*

Consum (aprox.) * RX:<3A; TX:30 A màx. @ 24Vcc
Pes aprox.

TR: 8,5 Kg
UC: 570 g
Altaveu: 370 g

Mides
exclosos sortints

T/R:360 x 100 x 260 mm
UC: 220 x 110 x 84,4 mm
Altaveu: 110 x 110 x 84,4 mm

       
NMEA:(entrada) GPS format IEC61162-1: 2000 *depèn de la versió
       
Versió alimentació 12 Vcc alimentació 24 Vcc AT-141 + OPC1465
#12    
#02    
#12 PACK  
#02 PACK  
 
 

 


 


 


Nº homo-
logació

34.0001
 
 
    Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Cable alimentació cc HM-135 micròfon de mà Suport muntatge en U
OPC-1466 cable separació SP-24E altaveu Escaires
Fusible de recanvi Connector NMEA *OPC-1465 o Connector d' Acoplador
Accessoris opcionals
AT-141 Acoplador HM-135 micròfon RC-25GMDSS UCtrl.
OPC-1465 (10m x AT) HS-98 microtelèfon OPC-1575 (10 m x UC)
   
SP-24E altaveu MB-108 suport Transc. MB-75 encastar UC
OPC-1610 (5m x alt.) Antena receptora GPS  
  connexionats del IC-M801E/GMDSS
Connexionats
           

  Alltek Marine Electronics Corp.
CAMINO-108/W     codis:  CAMINO108 CAMINO108W
   
 
Transponedor d'AIS classe B

Camino 108 / W
Opcional: Antena Combo GPS+VHF
AMEC COMBO
Antena GPS AMEC
ANT_GPSAMEC

Descripció: El Camino 108 és la propera generació de transponedors d'AIS classe B d'AMEC d'altes prestacions. L'òptima capacitat de rebre i transmetre dins d'una carcassa robusta i petita. El receptor de doble canal monitoratge tots els senyals d'AIS: classe A, B, AtoN i SART. Les sortides de NMEA2000, NMEA0183 i USB garanteixen una integració directa amb el ploter o PC. A més, amb la ranura per targeta SD es pot registrar les dades d'AIS de la navegació. Inclou el programari AMEC AIS Viewer com a visor dels blancs AIS i recepció del GPS, AMEC AIS Configuration per a configurar l'aparell i AMEC AIS App aplicació per iOS i Android. El Camino108W inclou WiFi per a tenir les dades d'AIS al mòbil, tablet, PC,... de manera fàcil.


Receptors: 2 compartits AIS i DSC alhora   Transmissors: 1 AIS
Canals: AIS→87B, 88B / DSC →70   Potència: 2W (33dBm ±1,5 dB)
Banda: 156,025~162,025 MHz   Modulació: GMSK / FM
Sensibilitat: PER≤20% @-107 dBm   Impermeabilitat: IPX2
Alimentació: 12Vcc~24 Vcc   Mides: 128 x 88 x 36 mm
Consum: < 3 W de mitjana @ 12Vcc   Pes: 250 g.

Interfícies:
GPS: ANT_GPSAMEC
(inclosa en els pacs bàsics)
Dades Mode Silenciós
Canals: 50 NMEA2000: Connector estàndard Opcional amb capça SB-181
Sortida dades: 1 Hz NMEA0183
(RS422):
Suporta 2 interfícies
(per defecte 38.400 bps)
altres Connectors
Connector: TNC USB Connector Mini USB RX/TX VHF: PL259
Wi-Fi Només en CAMINO108W Ranura Targeta SD
 
 

 
Nº homo-
logació
CAMINO108
57.0037
CAMINO108W
570038
 
 
Accessoris inclosos:    
  Cable d'alimentació / NMEA0183    
  Cable USB    
  CD: AMEC AIS Viewer + AMEC AIS Config,+ AMEC AIS App (per iOS i Android)
  Antena Wi-Fi (només en el CAMINO108W)
Accessoris Opcionals:    
  COMBO Combinat d'antena GPS + antena VHF  


   
 
Alltek Marine Electronics Corp.
Splitter per als AIS classe B

Cubo 161
Verd→ Funcionant
Vermell → error
Verd → VHF TX
Verd → AIS TX
CUBO-161   codi:  CUBO-161
⇔ Antena VHF
↔ Ràdio VHF
↔ AIS TX/RX
←Alimentació 12~24 Vcc
→Receptor AM/FM

Descripció: Per a solucionar el problema de manca d'espai i dels requeriments de separació de les antenes transmissores, especialment en velers, el splitter CUBO-161 aporta la solució. Amb una única antena de VHF marina es connecten, l'emissora de veu de VHF, l'AIS classe B i el receptor de ràdio d'AM / FM. Tots els aparells reben de la mateixa antena i en transmissió el VHF té preferència sobre l'AIS. Quan ambdós transmeten simultàniament la potencia de l'AIS es deriva a una carga artificial que incorpora el CUBO 161.

Banda de treball: 156,025~162,025 MHZ Connector Antena: SO239♀
Pèrdues AIS RX: 0 dB típic Connector AIS: BNC /50Ω /12,5 W
Pèrdues VHF RX: 0 dB típic Connector VHF: SO239♀ /50Ω /25W
Pèrdues AIS TX: 1 dB típic Connector FM: cable
Pèrdues VHF TX: 1 dB típic Consum RX: 110 mA típic
Alimentació: 12V ~ 24V DC Consum TX: 130 mA típic
Pes: 230g Mides: 128x88x36 mm(sense connectors)
 


 
 
 
       

  Icom
MXA-5000 Codi: MXA-5000
  Receptor AIS

Descripció: Receptor d'AIS (Sistema d'Identificació Automàtic) que rep simultàniament en dos canals de marina, el 87 i el 88, tant les identificacions AIS de classe A com les de classe B. El MXA-5000 dóna sortida pels equips de marina, radars o plòters-GPS via RS-422 (NMEA) amb la sentència VDM per presentar la informació rebuda a les seves pantalles i també treu RS-232C per connectar-la a un PC, sigui per entregar la informació a un programa de plòter o a una base de dades*1. Per a simplificar la instal·lació, incorpora el 'splitter' de manera que pot utilitzar la mateixa antena del transceptor VHF marí de a bord. Les sortides de dades multiplexen els senyals rebuts i descodificats amb el del GPS*2 (si està connectat) de manera que al plòter o PC només li cal una entrada. Al ser petit, lleuger i fàcil d'instal·lar no afegeix inconvenients a bord com tampoc cal estudiar-se res de nou ja que no té més manipulació que la que pugui requerir el terminal al qual es connecti.

 

 

Nº homo-
logació
27.0003
  AIS  MXA-5000
  *1 Els sistemes de presentació no s'inclouen amb el receptor.
  Imatge Ais del plóter
   
Canals 2 simultanis: Banda marina 87 i 88
Sensibilitat -116 dBm típica
Alimentació 12 Vcc (10,8 ~ 15,6 Vcc)
Consum 0,25 A (@ 12,0 Vcc)
Pes 400 g.
Mides cos:154,5 x 131,6 x 33,5 mm. Veure'n mides en detall
*2 Entrada GPS NMEA: RMC, GGA, GNS o GLL
Sortides RS-422 (NMEA)
RS-232 (PC)
fàcil instal·lació
Esquema de connexionat
 
Accessoris inclosos
(pot variar segons la versió)
Suport Cable  
Joc de muntatge Cabe d'alimentació
 
Accessoris opcionals
Antena RX GPS Antena VHF Plòter
GP-04 5215 (Pal) Consulteu amb la vostra tenda de confiança
GP-32 425C (coberta)  
 
 

Icom
IC-M87   Codi:  IC-M87
 
IC-M87

Nº homo-
logació
52.0057IC-M87 Marina i Professional
 
 
 

Descripció: Transceptor portàtil de mida xica, robust i estanc, homologat per marina i professional terrestre amb bateria de llarga durada, indicador de 4 nivells de càrrega, microaltaveu opcional 'water resist' i de fàcil manejament

Bandes

VHF Marina: canals internacionals
Terrestre: 146-174MHz (PMR: 25; 12,5 KHz)

Canals PMR 22 canals amb CTCSS i DTCS
Potència 1W - 3W - 5W
Sensibilitat (20dB SINAD) marina: -2dBµV típica; PMR: -4dBµV típica
Estanquitat IPX7
Pes aprox. 280g amb BP-227
Mides 62x 39 x 97 mm (sense incloure sortints)
Durada en funcionament 15 hores aprox.(5%TX-5%RX-90%Stb) amb la bateria BP-227
  No està fet per funcionar sota l'aigua
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Bateria Carregador lent Antena Penjadors
BP-227 BC-152 FA-S59V MB-86
  BC-147E   Cordill de mà
       
Accessoris opcionals
Bateries Carregador lent Carregador ràpid Micròfon
BP-227 BC-152 + BC-119N + AD-100 HM-138 (JIS grau 7)
BP-226 BC-147E o BC-145E o  
  CP-23L o OPC-515L CP-23L o OPC-515L Penjadors  
    Carregador múltiple MB-86 MB-96
    BC-121N + AD-100 + MB-98 MB-96F
    BC-157 o OPC-656  


  Icom
IC-M323     IC-M323G Codis: Sense GPS amb GPS
color Negre IC-M323     IC-M323G#25
color Blanc IC-M323#15 IC-M323G#35
  Ara també amb GPS incorporat
 
IC-M323
en superblanc i en negre
Navegació pel menú / combinació amb l'AIS

Descripció: Transceptor de VHF marí amb DSC classe D, amb pantalla matricial, estanc, teclat per navegar sobre el menú, amb la fiabilitat d'Icom, amb funció AquaQuake per netejar l'altaveu de sal, compatible amb el MarineCommander™ i amb l'AIS MA-500TR, vigilància Dual i Triple, canals favorits de ràpid accés, NMEA 183. Fent la interconnexió amb el MA-500TR permet fer trucades selectives individuals sense haver d'entrar el nº de MMSI.

 
Banda VHF Marina, canals internacionals DSC Classe D
Potència 25W - 1W Sensibilitat FM(20dB SINAD) -5 dBµV típica
Potència d'Àudio > 2 W @ 10% distorsió sobre 4 ohms Sensibilitat DSC (1%BER) -4 dBµV típica
Alimentació 13,8 Vcc (10,8~15,6Vcc) Consum (màx.) RX:1,5 A (màx. àudio); TX:5,5 A
Estanquitat IPX7 Marge tèrmic des de -20ºC fins +60ºC
Pes aprox. 1,2 Kg Mides 180 x 82 x 119,9 mm exclosos sortints
 
NMEA: (entrada/ sortida) :  NMEA183 : RMC, GGA, GNS, GLL, DSC, DSE
 
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Cable d'alimentació Suport en U Palometes Micròfon: HM-200B/SW
Accessoris opcionals
AIS classe B Aïllador d'antena Per encastar Micròfon
MA-500TR OPC-1758 MB-132 HM-200B/SW
 
 

Nº homologació
IC-M323:   54.0091
IC-M323G:   54.0106
Funcionalitats
 

  Icom
IC-A6E / IC-A24E
codis:
IC-A6
IC-A24
   
  Poprtàtil d'Aviació
Descripció: Transceptor portàtil de banda aèria amb 200 canals de memòria gravables amb nom de 6 caràcters, tecles d'accés ràpid als últims 10 canals usats, teclat i pantalla gran. El IC-A24E té funcions de VOR per a l'ajuda a la navegació. Poden carregar-se des de la xarxa, o des de la bateria amb l'adaptador apropiat i opcional de Icom o funcionar amb piles emprant el porta-piles opcional. Tecla d'accés directe al canal d'emergència.
 
PVP

A6►295,- €

A24►370,-€


Prospecte

Pel
Hobby,

per
l'avioneta,

pel
controlador


Portàtil per l'aviació
   
Banda VHF Aèria (118,0 - 136,975 MHz)
Potència 3,6W - 1W (PEP/CW) típica
Modulació AM (6K00A3E → 25kHz / 5K60A3E → 8.33 kHz) - espaiat canals 25 / 8,33KHz
Sensibilitat VOR (AM 6 dB S/N)
COM (AM 12 dB SINAD)

< -3 dBµV (navegació A24E)
< -3 dBµV (comunicació)

Potència d'àudio > 0,5W sobre 8 Ω i modulació 30%
Estanquitat IPX4 (fiable en ambient humit)
Pes aprox. 430 g. amb BP-210N
Mides 54 x 35,5 x 129,3 mm
 
 
No alimentar mai directe a una bateria de 12 o més volts, cal utilitzar el CP-20
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)  
Bateria Antena Adaptador casc Penjadors
BP-210N FA-B02AR OPC-499 MB-103
Carregador lent Funda   Cordill de mà
BC-110DR LC-159    
 
Accessoris opcionals  
Bateries Carregador lent Carregador ràpid Micròfon
BP-210N BC-110DR BC-144N + BC-145 HM-173
Penjadors Carregador per bateria BC-119N + BC-145 + AD-101 Adaptador pel casc
MB-103 CP-20 Carregador múltiple OPC-499
MB-86 Funda BC-121 + 6x AD-101 + Antena
Penjadors de cinta LC-159     BC-157 FA-B02AR
MB-96N       OPC-656  
MB-96F      
 
   
         

Icom
IC-M35   Codi:   IC-M35
  IC-M35

PVP

Prospecte

Nº homologació
52.0101


IC-M35 Sura i cancel·la el soroll

Descripció: En aquest model es millora la distribució de les seves parts a fi d'augmentar la seva consistència i la fiabilitat quan cau a l'aigua. Incorpora un nou sistema de cancel·lació dels sorolls que neteja l'àudio transmès així com un botó que puja de cop el nivell de so de recepció o l'anul·la, quan calgui. Un sistema de control de volum fa que aquest s'adapti instantàneament al soroll ambiental. Malgrat la potència de RF i àudio que dóna, els seus circuits fan un bon estalvi de bateria. Per ser un equip que sura, la mida és compacta i amb els botons grossos els fan fàcil de portar i fer anar.

   
Banda VHF Marina, canals internacionals
Potència 1W - 6W amb bateria / 1W - 2 W amb piles
Sensibilitat (20dB SINAD) -2dBµV típica
Potència de so
(amb 10% de distorsió)
700 mW altaveu intern, @16 Ω
200 mW auriculars, @ 8Ω
Estanquitat IPX7
Pes aprox. 295g amb BP-252, antena i MB-109
Mides 62 x 43 x 139,5 mm, sense els sortints
Durada en funcionament 8 hores (5%TX-5%RX-90%Stb) amb la bateria BP-252
   
No està fet per funcionar sota l'aigua
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Bateria Carregador lent Antena Penjadors
BP-252 BC-173 FA-SC58V MB-109
  BC-174E   Cordill de mà
Accessoris opcionals
Bateries Carregador lent Carregador ràpid Micròfon
BP-251 (porta-piles) BC-173 + BC-162 + HM-165
BP-252    BC-174E, o    BC-145E, o Antena
Penjador    CP-23L    CP-23L FA-SC58V
MB-109
 

  equip per Velers  equip per a motores Bomba Reversible PROTOR
  Prospecte
  Bomba Protor
Les bombes Octopus són bombes molt fiables que donen anys de servei sense problemes que funcionen amb un sistema patentat de pistó únic que permet l'ajust del flux de l'oli hidràulic. Al no funcionar amb els engranatges clàssics, les bombes Octopus redueixen les pèrdues de pressió pel reflux de manera que el moviment del pistó al que ataquen és molt més proporcional al temps en que rep la pressió de la bomba. Això és una virtut que permet al pilot portar el timó a la posició desitjada sense haver de fer aproximacions successives i que conseqüentment comporta una reducció de les actuacions i del consum. Les bombes Octopus a més inclouen aixetes de tall que permeten treure el bloc de la bomba sense haver de buidar el circuit de l'oli cosa que representa un estalvi de mà d'obra del tècnic.
 

La Bomba Octopus Protor és el model més petit per a petits pistons que es troben habitualment en petites forabords i en vaixells de cues de fins a 10,5 m (35 peus). Aquest model no permet l'ajust del flux. Aquest model de bomba s'utilitza habitualment amb les següents timoneries:

 

Teleflex SeaStar HC5345, HC5347, HC5348 i HC5358
Teleflex BayStar HC4600, HC4645, HC4647, HC4648 i HC4658
Pistons K6 També pistons de Vetus, Uflex i Lecomble & Schmitt
Pistons Equilibrats de 100 a 180 cm3 (6-11 polzades3) en funció de la velocitat del braç que es necessiti. 
No és adequada per pistons no equilibrats.


Model /Codi Enroscats Tensió (V) Consum Normal (A) Flux (Cm3/min) Per Mida Cilindre (Cm3) Mides AxBxC (mm) Pes (Kg) PVP (€)
OCTAF0812NPT (PROTOR) NPT 12 4   ̴  6 800 100   ̴  180 170x77x52 1,5  

  Icom
MA-500TR Codis:   MA-500TR MA-500TRPACK
   
 
Transponedor d'AIS classe B


MA-500TR
MXG5000-GPS

Descripció: Transmissor-receptor d'AIS (Sistema d'Identificació Automàtic) classe B (per vaixells no SOLAS). Amb el mateix perfil estètic que les emissores d'Icom, el MA-500TR transmet tant informació estàtica com dinàmica del vaixell propi mentre rep la informació d'altres vaixells. El sistema permet veure els vaixells que el radar no veu. Els vaixells SOLAS estan equipats amb l'AIS classe A de manera que el seu vaixell també serà vist. Les principals prestacions són: Pantalla gràfica per traçador (ploter), sortida per botzina externa, transmissió activa o desactiva a voluntat, funcionament senzill, 100 waypoints de memòria, memòria per 20 missatges de DSC rebuts, 3 ports de NMEA. Instal·lat amb un VHF Icom compatible, facilita la gestió de trucades DSC individuals. En la versió 'pack' s'hi inclou l'antena receptora de GPS MXG5000.

Canals: 87B i 88B per defecte AIS:161.975, 162.025 MHz
Banda RX: Banda: 156.025 ~ 162,024 MHZ
Sensibilitat: -110 dBm (@ 20% error)
Potència: 2W
Modulació: GMSK
Alimentació: 12 Vcc
Consum: RX: 0,7A; TX: 1,5 A (a 12,0 Vcc)
Mides: 165x110x123 mm (sense sortints)
Pes: 1,0 Kg aprox.
Nivells NMEA: Sortida: 5 V, 40 mA màx. /Entrada: mín. 2V, < 2 mA; balancejades
Dades NMEA: vegeu taula adjunta
■   Admissible
□   Disponible depenent dels ajustos de sortida de l'AIS
Velocitat port:  
1 i 3   4.800 o 38.400 bps
2   38.400 bps (sortida pel MarineComander)
GPS extern: Requereix la funció RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring)
NMEA
Port: 1 2 3
ACA    
ACS    
ALR    
DSC    
DSE    
DTM
GBS
GGA
GLL
GNS
GSA
GSV
RMC
TXT    
VDM    
VDO    
VTG
Accessoris Inclosos:
•Antena-receptor GPS amb 10 m cable (només en versió pack) •Joc de suport de muntatge
•Connector amb cable per NMEA •cable d'alimentació
Accessoris Opcionals:
MB-75   joc de peces per muntatge encastat  
 Nº homo-
logació
57.0020
Funcions de l'MA-500TR


  Icom
IC-M506EURO-AIS codi:   IC-M506#25AIS
 
IC-M506EURO
    2ª estació HM-195 (opcional)
Accessori
Prestacions HM-195
Control complert Impermeable IPX-7 Mateixos menús que el IC-M506-AIS

Descripció: Transceptor VHF marí amb DSC classe D de gama alta, amb pantalla matricial, estanc, teclat per navegar ràpid sobre el menú intuitiu, alt nivell de so en recepció i cancel·lador del soroll ambient en transmissió (fins al 30%) i en recepció (fins al 90%), inclou receptor d'AIS amb blancs visibles gràficament a la pantalla, NMEA2000 i NMEA0183; de la darrera trucada grava els darrers 2 minuts que es poden escoltar de nou per no perdre cap trucada, amb funció AquaQuake per netejar l'altaveu de sal, amb possibilitat de connectar-hi una segona estació, el COMMANDMIC™ HM-195 negre o blanc, i de fer megafonia i interfonia entre l'aparell principal, la 2ª estació i la botzina de la megafonia, vigilància Dual i Triple. Permet la connexió d'un micròfon al darrere que es pot separar del transceptor, HM-205B/RB

El HM-195 (negre o blanc) permet un control total amb el mateix tipus de menú que l'IC-M506 i fa d'intèrfon amb el transceptor.

 
Banda VHF Marina, canals internacionals DSC Classe D, ch 70
    AIS RX: 161,975 i 162,025 MHz
Potència 25W - 1W (@ 13,8Vcc) Sensibilitat FM(20dB SINAD) -5 dBµV típica
Potència d'Àudio >15 W @ 10% distorsió sobre 4 ohms Sensibilitat DSC (1%BER) -4 dBµV típica
Alimentació 13,8 Vcc (10,8~15,6Vcc) Consum (màx.) RX:5,0 A (amb botzina); TX:5,5 A
Estanquitat IPX8 Marge tèrmic des de -20ºC fins +60ºC
Pes aprox. 1,4 Kg Mides 178,9 x 113,9 x 104 mm exclosos sortints
 
NMEA2000 i NMEA0183 ver2.0 o superior, (entrada/ sortida): RMC, GGA, GNS, GLL i VTG
  converteix dades GPS de NMEA0183 a NMEA2000
Accessoris inclosos (pot variar segons la versió)
Cable d'alimentació Suport en U Palometes Penjador micròfon
Accessoris opcionals
Segona estació Cable extensió 2ª estació Per encastar  
HM-195B HM-195GW(amb 6,1 m cable, penjador i base fixació del connector) OPC-1541 MB-132  
Secrafonia MB-75  
UT-112  Nº homologació
54.0101
Prestacions
Prestacions IC-M506
Receptor AIS integrat NMEA 2000 Gravació de la darrera trucada
Supresor de soroll de fons Menú intuitiu Megafonia/intèrfon de 25W
DSC classe D Micròfon posterior / separat Botzina d'alarmes
  Estanc IPX8  
 


 
Cap de munt