Pilots Automàtics
Pilot AP-47 i sistemes
Pilot AP-55 i Sistemes
Pilot AP-60 i Sistemes
Pilot AP-9 i sistemes
Pilot KAP-833 i sistemes
Comandament IntelliSteer
State Marine Nàutica Pilots Automàtics
Retorn a la Portada
Retorn a Productes
Ofertes
Marina
Professional
Aviació
RadioAfeccionat
PMR-446
Receptors
Unitats Octopus
Gestió d'Energia
Programes
Antenes
Via Satèl·lit
Productes Diversos
   
 
        Tots els preus indicats són Preu Venda Públic Recomanat (PVP) en Euros sense incloure taxes, impostos ni transports
       Les característiques dels productes poden ésser modificades pel fabricant sense avís previ

       
 

Introducció:
Els pilots automàtics professionals de TMQ estan fets i dissenyats perquè els usuaris que els utilitzin se'ls faci la vida a la mar una mica més fàcil i segura.

 


S'els dona la màxima importància a la fiabilitat, robustesa per mantenir-se durant anys en funcionament, i usar-los amb facilitat.

Web del fabricant
TMQ TMQ
 
  Aquestes icones indiquen els vaixells als quals són aplicables segons sigui el model o sistema del pilot:

icona d'unitats per Velers
velers

icona d'unitats per a forabords
forabords
icona d'unitats per a motores
cues
icona d'unitats per a motores
motores
Icona per vaixells Pescadors
vaixells de pesca
Icona per pescadors i petits mercants
petits mercants
 
      comandament a distància Intellisteer a la capçalera  
       
     
Per velers pera colas per motores per forabords
  PVP
pilots sense unitat de força
 
  TMQ  
AP47 Pilot per Forabords codi:     AP47
AP47R Pilot per Motores i Velers codi:     AP47R
 
€ *
 
  AP47  

Descripció: El Pilot Automàtic AP47 és un pilot compacte amb les prestacions bàsiques que el fan ideal per a petites embarcacions. Dissenyat específicament per embarcacions de entre 6 i 12 metres d'eslora amb una senzilla instal·lació i fàcil meneig on encara el concepte de diseny no compromet ni les seves prestacions ni la seva fiabilitat. És el pilot ideal pel navegant d'esbarjo.
La unitat de control té un diseny ergonòmic amb una gran pantalla de LCD retroil·luminada.

 
Prospecte
Prospecte AP47
 
 
 
 
    Funcions:
 • Manual: Dona el govern al timoner. La pantalla indica el rumb del compàs magnètic.
 • Auto: El pilot manté el vaixell sobre el rumb magnètic dessitjat.
 • GPS: Estant connectat a la NMEA d'un GPS o GPS-ploter, el pilot pot governar cap a un 'waypoint', o fer una ruta (sèrie de 'waypoints') corregint l'abatiment per causa del vent o dels corrents.
 • Vent: l'AP47R Connectat a un equip de vent (NMEA amb sentència $**MWV) manté el rumb conservant l'angle aparent amb el vent.
 • Maneta: ('Joystick') a l'AP47R en Manual, se li pot fer virar el timó a manera de maneta de govern.
   
   
Compnents:
 • Unitat de control i process AP47
 • Compàs Elproma ECS1
 • RFU Sensor de pos.Timó (només en l'AP47R)
Entrades:
 • Entrada NMEA
 • Entrada NMEA (compàs)
 • Entrada RFU (Sensor pos. Timó)
Sortides:
 • Sortida NMEA
 • Sortida Motor reversible
 • Sortida Embragatge
   
      * el sensor de posició del timó (RFU) amb el qual està calculat el preu és l'original de TMQ. Si la unitat de força és Octopus, vegeu els preus en els conjunts que segueixen.      
        * RFU és abreviatura de 'Rudder Feedback Unit' = Sensor de la Posició del Timó.
        _____________ __________ __________  
 
Conjunts i Aplicacions de l'AP47:
 
PVP*
 
  Motora amb govern hidràulic Motores amb cable "push-Pull" | Codi |Sense RFU |Amb RFU |  
 
 
   

AP47 Motores amb Cable i Roda Timonera Recta: Conjunt de Pilot Automàtic AP47 amb unitat de força Octopus AFMDMSW amb o sense sensor de posició del timó OC15SUK06E i per embarcacions de entre 6 i 10 metres que portin, o se'ls pugui acoplar, un sistema de cable "push-pull" (cable, accionador i volant no inclosos)

  AP47-MCTR    
      AP47R-MCTR    
 
 
   

AP47 Motores amb Cable i Roda Timonera Inclinable: Conjunt de Pilot Automàtic AP47 amb unitat de força Octopus AFMDTPWamb o sense sensor de posició del timó OC15SUK06E i per embarcacions de entre 6 i 10 metres que portin o se'ls pugui acoplar un sistema de cable "push-pull" (cable, accionador i volant no inclosos)

  AP47-MCTI    
      AP47R-MCTI    
 
 
  Motora amb govern hidràulic
Veleros Motores amb Motor d'Interior i Timoneria Mecànica
| Codi |Sense RFU |Amb RFU |  
 
 
   

AP47 Motores Interior Unitat Remota de 8,5 polzades de braç: Conjunt de Pilot automàtic AP47 amb unitat de força Octopus remota AFMDREW, cable OC1509-6 i accionador OC15SUK19 amb o sense sensor de posició del timó OC15SUK06E per embarcacions entre 6 i 12 metres

  AP47-MIR8    
      AP47R-MIR8    
 
 
  Velers Velers | Codi |Sense RFU |Amb RFU |  
 
 
   

AP47 Velers amb Remota de 12 polzades de braç: Conjunt de Pilot Automàtic AP47 específic per velers amb el sistema d'unitat de força Octopus per velers MDRSRW-SYS, amb o sense sensor de posició del timó OC15SUK06E. Requereix connexió amb l'equipament de vent per a rebre d'ell la direcció del vent (sentència de NMEA, $**MWV).

  AP47-VR    
      AP47R-VR    
 
 
  Motora de colas Timoneries Hidràuliques de cues | Codi |Sense RFU |Amb RFU |  
 
 
   

AP47 Cues MERruiser: Conjunt de Pilot Automàtic AP47 per cues Mercruiser DHB des de 1994 i Volvo Gas SX & DP-S & Diesel SX des de 1997; inclou el joc per cues d'Octopus MDREW/ B I/O format per la unitat motriu AFMDREW, el cable transmissor OC15109-6 i l'accionador OC15SUK12B. Pot portar sensor de posició del timó OC15SUK06E

  AP47-CMER    
      AP47R-CMER    
 
 
   

AP47 Cues VOLvo: Conjunt de Pilot Automàtic AP47 per cues Volvo Diesel DP des de 1994 i Mercruiser Saginaw fins 1993; inclou el joc per cues d'Octopus MDREW/ C I/O format per la unitat motriu AFMDREW, el cable transmissor OC15109-6 i l'accionador OC15SUK12C. Pot portar sensor de posició del timó OC15SUK06E

  AP47-CVOL    
      AP47R-CVOL    
 
 
  Motora amb govern hidràulic Timoneries Hidràuliques | Codi |Sense RFU |Amb RFU |  
 
 
   

AP47 HIdràulic amb bomba reversible de 0,8 litres: Conjunt de pilot per forabord, vaixells amb cues i en general per pistons des de 100 a 180 cm3 (6~11 polzades3) i per eslores de fins 10,5 metres (35 peus). És recomenable que porti el sensor de posició del timó RFUS46 més la bareta d'enllaç, ambdós inclosos en el model AP47R-HI08.

  AP47-HI08    
      AP47R-HI08    
 
 
   

AP47 HIdràulic amb bomba reversible de 1,0 litres (regulable): Conjunt de pilot per pistons des de 80 a 280 cm3 (5~17 polzades3) i per eslores de fins 12 metres (39 peus). L'ajust del flux de la bomba permet una optimització de l'eficiència del pilot. És recomenable que porti el sensor de posició del timó RFUS46 més la bareta d'enllaç, ambdós inclosos en el model AP47R-HI10. Connectors hidràulics estàndard NPT (adaptadors SAE opcionals, no icnlosos)

  AP47-HI10    
      AP47R-HI10    
 
 
  Forabords Forabords | Codi |Sense RFU |Amb RFU |  
 
 
   

AP47 Forabords MERcruiser, Mariner, Suzuki: Pilot automàtic per embarcacions forabords que inclou el pilot AP-47 i el conjunt d'Octopus format per la unitat motriu AFMDREW, el cable OC15109-6 i el joc accionador OC15SUK15B. Pot incloure el sensor de posició del timó RFU

  AP47-FMER    
      AP47R-FMER    
 
 
   

AP47 Forabords YAMaha: Pilot automàtic per embarcacions forabords que inclou el pilot AP-47 i el conjunt d'Octopus format per la unitat motriu AFMDREW, el cable OC15109-6 i el joc accionador OC15SUK15A. Pot incloure el sensor de posició del timó RFU

  AP47-FYAM    
      AP47R-FYAM    
 
 
    * Els preus amb sensor de posisció del timó, RFU, inclouen o el sensor de TMQ o un d'Octopus específic per TMQ.          
               
               
               
      al pilot AP-55 / AP-60 al pilot TMQ AP47  
       
     
Per velers pera colas per motores per forabords Icona per vaixells Pescadors
     
  IntelliSteer   Comandament a Distància IntelliSteer      
  sistema Intellisteer  

Comandament a distància sense fils per al govern del vaixell, aplicable a unitats de força reversibles de 12V que no superin els 25 A de pic de consum. Consta del receptor i un comandament a distància ampliable a dos. Es pot instal·lar com a complement del pilot automàtic o independent amb una unitat de força.

Si a bord hi ha un pilot automàtic ja instal·lat, el receptor Intellisteer s'intercalarà entre l'ordinador i la unitat de força. Quan s'activi el receptor des del comandament, aquest pendrà el control del govern mentre que quan es desconnecti s'alliberarà pel pilot o pel control manual un altre cop. Si no hi ha pilot al darrere connectat, al desactivar l'Intellsteer la unitat de força es desembragarà i la timoneria quedarà lliure pel control manual.

Amb aquest aparell el patró pot estar pendent de la pesca al lloc més convenient d'a bord alhora que governa el timó.

Subministrament:

Es pot adquirir el conjunt bàsic compost pel receptor i un comandament o en jocs on s'hi inclou una unitat de força:

 • Mecànica de bitàcola per cable,
 • remota amb cable i l'adaptador adequat a la timoneria,
 • amb bomba hidràulica,
 • o amb unitat de força hidràulica-lineal
 •  
  PVP
  conjunt bàsic
  KAP-833
   
  El preu dels kits és la suma del conjunt bàsic més la unitat de força
   
   
  Amb unitat de força de bitàcola
  Adaptador universal o d'interior
   
  Adaptador per motor forabord
   
  Adaptador per cues
   
  Amb unitat remota amb cable Amb bomba huidràulica reversible
  Unitats de bitàcola recta o reclinable per cable   Unitat remota amb cable Unitats reversibles hidràuliques
   
        a unitats hidràulic-lineals al comandament a distància Intellisteer  
         
       
  Per velers pera colas per motores per forabords Icona per vaixells Pescadors
    PVP
  pilots sense unitat de força
   
    TMQ  
  AP55 Pilot Versàtil amb pantalla de 7 seg. + LEDs codi:     AP55
  AP60 Pilot Versàtil amb pantalla Matricial amb Angle de Timó codi:     AP60
   
   
   
  AP-55
  AP-60
   

  Descripció: Pilot Automàtic amb ordinador, MCU (tal com ho anomena TMQ), separat de la Unitat de Control, versàtil que pot funcionar a 12 i a 24 V i amb capacitat de controlar una gran diversitat d'unitats de força així com connectar-li diverses unitats de control per a funcionar simultàniament. Entre aquestes, l'AP55 és una unitat de control que s'integra fàcilment amb la resta d'instrumentació d'a bord amb grans dígits i bona visibilitat que complementa les indicacions amb LEDs. A diferència l'AP60 és una unitat de control amb pantalla matricial amb que inclou indicació gràfica de l'angle del timó, el rumb en grans números i les indicacions en lletres. Ambdues pantalles a més de la portàtil, una roda timonera elèctrica i l'AP-500 es poden connectar al mateix controlador, MCU.


   
  Prospectes
   
  AP55
   
   
  AP60
   
   
  AP-55 components
   
   
     
  Característiques Principals ( U. de Control) :
  • Gran pantalla retrò-il·luminada de fàcil lectura.
  • Maneig senzill amb tecles pels controls.
  • Pantalla resistent a les esquitxades ‘splash proof’.
  • Disseny atractiu que complementa la instrumentació existent al vaixell.
  • Indicador d’angle del timó (en l'AP60 solament)
  • Alarma de fora de rumb
  • Opció d’ampliar el nombre d’unitats de control remotes.

  Modes de Funcionament:
  • Manual: El pilot només indica el rumb i l'angle del timó (en l'AP60). El control el porta el timoner.
  • Auto: El pilot actua per a mantenir el rumb magnètic que se li ordeni.
  • GPS: El pilot governa sobre un rumb magnètic però corregint l'abatiment a fi d'arribar al següent waypoint.(cal que estigui connectat a un GPS i degudament configurat)
  • Auto Remot: Des de la unitat remota manual es pot ajustar el rumb a seguir.
  • Govern Directe: Des de diverses unitats remotes es pot controlar el pilot perquè giri el timó a conveniència.
     
     
  Components:
  • Unitat de Control: AP55(amb l'AP55)
  • Unitat de Control: AP60(amb l'AP60)
  • MCU Controlador (Ordinador)
  • RFU Sensor de Posició del Timó
  • Compàs fluxgate
  Connexions:
  • Alimentació 12 o 24 Vcc (només depèn de la unitat de força)
  • Motor / Embragatge
  • RFU, sensor de Posició del Timó
  • Remote 1&2, i 3, per les Unitats de Control
  • Compàs
  • NMEA
     
               
        al Onwa KAP 833 a l'AP55 i AP60  
         
       
  Icona per pescadors i petits mercants Icona per vaixells Pescadors
    PVP
  pilot sense unitat de força
   
    TMQ  
  AP9 Pilot per Remolcadors i Petits Mercants codi:     AP9
     
    AP-9      
   
  AP9
   
   
           
           
               
        al comandament Intellisteer al TMQ AP9  
         
   
    Icona per vaixells Pescadors per motores  
   
  Onwa
  KP-833 Pilot per Pescadors i Vaixells de Treball codi: KAP-833
  Sense unitat de força
  KAP-833

  Pilot automàtic pensat per vaixells de pesca i feiners, continguda l'electrònica de control i procés en una única unitat amb ajustos directes amb botons de timó, contra-timó, estat de la mar i rumb així com entrada directa del rumb-a-seguir per teclat. Una pantalla digital mostra el rumb i una analògica l'angle del timó. Incorpora els modes de govern: Automàtic, GPS, Govern Directe amb botó o tecla, i l' Standby pel control des de la timoneria manual. Admet unitats de control remotes, timonera elèctrica i de maneta. Inclou sensor de compàs fluxgate (o alternativament, bobina captora del compàs de bitàcola o magistral) i sensor de posició del timó. Pot treballar a 12 o 24 volts segons la tensió de la bateria i la requerida per la unitat de força. Pot connectar-s'hi una alarma externa, indicador de posició del timó extern i GPS. Disposa d'alarmes de fora de rumb, de guàrdia i de dades de NMEA.

  Paràmetres
  Unitat de Control i Procés   Corrent màx. Unitat de força
  Tensió Funcionament:   12 ~ 24 V   Constant:   15 A
  Consum:   Stby: 0,4A; Auto: 1,0A   Pic:   40A
  Mides:   250 x 140 x (170+37) mm      
  Unitats de força possibles:    
  ■ Eletro-vàlvules ■ Unitat mecànica, lineal, giratòria, cable, ...
  ■ Bomba hidràulica reversible ■ Unitat hidràulica-lineal  
  Inclòs en el subministre
  ■ Unitat de control i procés ■ Compàs fluxgate d'interior ■ Sensor de posició del timó RFUH
  ■ suports, palometes, connectors...     (Unitat de força no inclosa)
  Components opcionals
  KCS-20 Bobina captora de Magistral   KRI Indicador d'angle del timó
  KFG-28 Compàs fluxgate de exterior   RT-580 Control remot de mà
  KGN-100 Adaptador de Giro a NMEA   ELEWHEEL Timonera de govern elèctric
  PVP
   
  KAP-833
   
   
       
      a la capçalera al pilot Onwa KP-833