Antenes Shakespeare
State Marine Nàutica Antenes Shakespeare
Retorn a la Portada
Retorn a Productes
     
 
         Les característiques dels productes poden ésser modificades pel fabricant sense avís previ

Aquesta plana presenta el catàleg del grup de productes electrònics Shakespeare incloent-hi les tres marques de Shakespeare: V-Tronix, Classic i Galaxi.

L'àmplia gama de productes és un reflex del compromís i l'energia que Shakespeare posa en oferir al client la possibilitat d'escollir en antenes, suports i accessoris de qualitat excepcional per a totes les categories de vaixells i ambients que satisfan les seves necessitats.

Shakespeare és un líder mondial en el diseny i desenvolupament d'antenes que inclouen qualitats com un estret angle de radiació i la soldadura manual d'elements de llautó amb coure que milloren la cobertura i l'eficiència. La fiabilitat dels productes queda assegurada pel control de qualitat i les comprovacions de final de línia.

La reputació de la marca per la qualitat es veu arreu del món per l'ús que en fan en les forces armades d'arreu i els guarda costes als Estats Units. Comfiem que els productes ací mostrats li proporcionin una comunicació que s'adeqüi als vostres requisits o els dels vostres clients.

V-Tronix És una marca exclusiva per velers, semi-rígides, motores i vaixells de professionals.

Classic És la gama central de Shakespeare que ofereig una gama lògica d'antenes de qualitat per tot tipus de vaixells i lanxes.

Galaxy Són la gama alta de les antenes Shakespeare dissenyades per superiots i vaixells professionals.

a antenes de TV i altaveus a la capçalera
Per veure els models Premi el botó del model a l'esquerra i en veurà els paràmetres, característiques a sota i la seva imatge a la dreta
A n t e n e s   d e    R à d i o   p e r  a  ú s  e n   M a r i n a
Selecció del model
Característica info
Imatge
Antenes Banda VHF Marina
Banda VHF Marina d'Emergència i Extraïbles
Antenes per AIS
 

Banda VHF Marina ús Professional
   
Banda Professional   /   Banda Aèria
Antenes de BLU (Ona Curta)
Antenes de CB (27 MHz)
Antenes per Telefonía Mòbil
Bandes de Radiodifusió d'AM / FM
Banda VHF Radioafeccó / "OrbComm"
   
Antena WiFi Antena HF/LF Activa
 
 
Fuets per LORAN

 
Taula d'antenes Quadre Sinòptic
que facilita l'elecció
de l'antena
 
Accessoris de muntatge a antenes marines per ràdio
Visionat d'un model Premi el botó del model de sota i en veurà els paràmetres, característiques a l'esquerra i la seva imatge a la dreta
A n t e n e s   d e   T V  i  A l t a v e u s   p e r   M a r i n a
 
Selecció de l'Antena de TV:          
Selecció del model d'altaveu:        
Característica info
Imatge
 
Zona de vídeos a antenes de TV i altaveus
A c c e s s o r i s   d e   M u n t a t g e   d ' A n t e n e s   M a r i n e s
  Suports
 
4186
(ARMNT-P)
Ròtula de niló de dos eixos amb maneta per coberta o mampara, 14fils / polzada. Per antenes fins a 2,4m Ròtula Nylo
4187
(ARMNT)
Ròtula d'acer inoxidable de dos eixos amb ranura pel cable, 14fils / polzada. Robusta i acabat de qualitat ròtula 4187
5187
(ARMNT-SL)
Ròtula d'acer inoxidable de dos eixos d'acabat llis molt polit amb ranura lateral pel cable. 14fils / polzada 5187
4188-S Ròtula d'acer inoxidable per barana horitzontal o vertical de 22~25 mm, d'un eix, per antenes de fins 2,4 m, amb ranura, 14 fl/1" 4188-S
4188-SL Ròtula d'acer inoxidable per barana horitzontal o vertical de 22~38 mm, d'un eix, per antenes de fins 2,4 m, amb ranura, 14 fl/1" 4188-SL
4190
(ARMRM-S)
Ròtula d'acer inoxidable per barana de 22~25 mm, d'un eix, per antenes de fins 2,5 m, amb ranura, 14 fl/1" ròtula 4190
4721
(ARMRM-P)
Ròtula de niló per barana en qualsevol inclinació. amb forat pel coaxial, 14 fl/1" ròtula 4721
4722
(ARM-P)
Base de muntatge robusta de niló per barana de 22~25 mm, amb ranura pel cable, 14 fl/1". suport 4722
4720
(ARM-S)
Suport de muntatge d'ínox econòmic per barana de 22, 25 o 32 mm rodona, quadrada o superfície plana (adap. de niló) 4720
4710
(MDM102)
Suport d'acer inoxidable consistent de 25 mm amb rosca de 14 fl/1" i base de Ø 70 mm. Per antenes de fibra de fins 1,5 m 4710
4711
(ALDHM-P)
Suport de niló de consistència moderada de 25 mm amb rosca de 14 fl/1" i base de Ø 70 mm. 4711
4365
(ALDHM)
Suport d'acer inoxidable de 10 cm amb rosca de 14 fl/1" i base de Ø 75 mm. Ideal per l'arc del radar i per antenes de GPS i TV suport 4365
495-B Suport per abatre l'antena, roscat extern de 14 fl/1" i intern de llautó 24 fl/ 3/8" inclou planxa anivelladora 495-B
4716
(YBS-B)
Suport de plàstic durador per pal que separa l'antena 20 cm i l'aixeca 12,7 (els cargols no s'hi inclouen) 4716
4006 Virolla d'acer inoxidable d'11,4 cm roscada femella pels dos extrems 14 fl/1" 4006
YBR Suport d'alumini negre en angle recte com el subministrat amb l'antena Raider. Forat Ø 16 mm (inclou cargols) YBR
MDM-115 Suport d'alumini negre en angle recte. 14 cm al centre del forat; forat Ø 12 mm; (inclou cargols) MDM115
4717
(YBF)
Suport pla de plàstic pel cap del pal o superfície plana. Mides:0,95 x 4,5 x 20 cm (sense cargols) 4717
  Accessoris de muntatge Quick Connect
 
QCM-N Suport tipus ròtula de niló de 2 jocs per Quick Connect amb 6 m de RG-58 per ant. de fins 1,2 m QCM-N
QCM-NR Suport Quick Connect de niló per barana de Ø 22~ 25 mm, 6m cable RG-58 per ant. fins 1,2 m QCM-NR
Sistema Quick-Connect
QCM-S Suport tipus ròtula d'inox de 2 jocs per Quick Connect amb 6m cable RG-58 per ant. fins 2,4 m QCM-S
QCM-SR Suport Quick Connect d'inox per barana de Ø 22~ 25 mm, 6m cable RG-58 per ant. fins 2,4 m QCM-SR
 
  Accessoris de muntatge
 
ADAPT1 Femella adaptadora de rosca: passa de M16 a 14 fl/1" ADAPT1
ADAPT2 Mascle adaptador de rosca: passa de 14 fl/1" a M16 ADAPT2
ADAPT7 Adaptador de rosca: passa de 14 fl/1" a BSP 1" ADAPT7
4705 Adaptador de punta pal: passa de pal de Ø 25 mm a rosca de 14 fl/1"
(inclou els cargols de fixació)
4705
412 4 Jocs de cargol passant de 5/8", femella, volandera plana i volandera de retenció pels suports Shakespeare
414 Joc de 4 falques de goma duradora per les ròtules; Cada una insereix 5º, 2 al lateral / 2 al frontal 414
418 Joc de 2 falques de goma flexibles però duradores pels models d'antena: 4365, 4710, 4711 418
     
     
  Suports d'Antenes Professionals
 
AHDVM Suport d'ínox per fixar sobre pal vertical amb argolles per rosca 14fl/1". Platina de 90 x 90 mm, alçària 12 cm AHDVM
MXG100 Suport galvanitzat amb 2 jocs d'argolles per passar de pal horitzontal a vertical o viceversa. Platina de 10 x 10 cm MXG100
4191 Separador d'ínox ajustable entre 7,6 i 20 cm per salvar obstacles. Per la brida 408-R 4191
4187-HD Ròtula d'ínox de 2 jocs similar a la 4187 però més alta i més rígida. Amb ranura pel cable. Per a ús on es requereixi màxima regidesa. 4187-HD
     
4712 "J" d'ínox com a suport per les antenes abatibles. Per Ø fins a 38 mm 4712
408-R Brida de plàstic blanc aïllant de motlle com a separadora superior. Fàcil apertura per aplanar l'antena. Per antenes de Ø 28 o 38 mm 408-R
409-R Joc de Suport resistent format pel girador 407 i la brida aïlladora 408-R. Admet antenes o pals aixecadors de Ø 25, 28 o 38 mm 409-R
410-R Joc de suport que inclou la ròtula base d'ínox 81-S i la brida aïllant separadora 408-R. Per antenes o aixecadors de Ø 25, 28 o 38 mm 410-R
4184 Passa-cables de llautó cromat amb toroide de goma per passar murs o cobertes. Per RG8/AU, 58, RG8X, RG58, RG213 i cable LoMax®de Shakespeare. 4184
407 Suport girador de llautó cromat per rosca de 14 fl/1". Permet plegar l'antena en qualsevol direcció. Per muntatge en coberta o lateral. 407
81-S Ròtula d'ínox d'un angle per coberta o lateral amb rosca 14 fl/1" per acompanyar a una subjecció superior i permetre inclinació o abatiment. 81-S
483 Joc de grapes d'acer galvanitzat resistent per fixar un canó a un pal 483
484 Joc de grapes d'acer galvanitzat per fixar un canó a una paret o mampara 484
4715 Grapes d'ínox per fixació d'antenes tipus MD7A i MD15. Mides: 26 x 4 cm. Per Ø del canó de l'antena 25~50 mm 4715
  Passamurs / Passa-cobertes
 
ACC105 Blister amb connectors N mascle i femella per passa-coberta i cable RG-58 amb 2 caputxes i cargols ACC105
ACC106 Blister amb connectors N mascle i femella per passa-coberta i cable RG-213 amb caputxa i cargols ACC106
ACC108 Blister amb passa-cobertes per cable RG-58 amb cargols d'ínox ACC108
ACC113 Blister amb passa-cobertes per cable RG-213 amb cargols d'ínox ACC113
  Exemple de blister amb el qual es subministren aquests accessoris ACC106-BLISTER
     
  Connectors i Accessoris
 
ACC140 Blister:
Connector tipus N ♂ per RG-58
ACC140
     
ACC154 Blister:
Connector tipus BNC ♂ per RG-58
ACC154ACC154-BLISTER
ACC142 Blister:
Connector tipus N ♀ per RG-58
ACC142
ACC151 Funda de vinil per cable RG-58 ACC151
ACC155 Blister:
Connector tipus BNC ♀ per RG-58
ACC155ACC155-BLISTER
ACC130 Blister:
Connector tipus N ♀ per coberta i cable RG-58 amb junta de segellat i fundes
ACC130
ACC133 Blister:
Connector tipus N ♀ per coberta i cable RG-213 amb junta de segellat i fundes
ACC133
ACC135 Blister:
Connector d'UHF per cable RG-58 o RG-213 amb junta de segellat i fundes
ACC135
PL-258-L-G Connector empalmador passa-cobertes ♀↔♀ per PL-259 PL-258-L-G
PL-258-G Connector empalmador ♀↔♀ per PL-259 PL-258-G
RA-259-239-G Adaptador en colze recte: PL-259 ♂ ↔ SO-239 ♀ RA-259-239-G
PL-259-G Connector PL-259 per cable coaxial RG-8/AU o RG-213 PL-259-G
PL-259-8X-G Connector PL-259 amb adaptador UG176 i DooDad per cable RG-8X PL-259-8X-G
PL-259-58-G
(ACC148)
Connector PL-259 amb adaptador UG175 i DooDad per cable RG-58 PL-259-58-G
PL-259-CP-G
(ACC157)
Connector PL-259 per cable coaxial RG-58A/U o RG-8X; no cal soldadura PL-259-CP-G
PL-258-CP-G Empalmador per cable coaxial RG-58A/U o RG-8/X; no cal soldadura PL-258-CP-G
AD-239-G Adaptador: BNC ♂ ↔ SO-239 ♀ AD-239-G
TNCF-NF-G Adaptador: TNC♀ ↔ N ♀ TNCF-NF-G
TCN-BC-G Empalmador TNC♀ ↔ TNC♀  
TNCM-NF-G Adaptador: TNC ♂ ↔ N♀ TNCM-NF-G
TNCM-58-G Connector TNC ♂ per cable coaxial RG-58U TNCM-58-G
TNCM-8-G Connector TNC ♂ per cable coaxial RG-8X TNCM-8-G
     
NM-8-213-G Connector N ♂ per cable coaxial RG-8U o RG-213 NM-8-213-G
NM-8X-G Connector N ♂ per cable coaxial RG-8X NM-8X-G
FS-8101-G Empalmador ♀ ↔ ♀ per connector tipus F FS-8101-G
TV-1060 Joc de 2 connectors tipus F per cable RG-59 TV-1060
TV-1070 Joc de 2 connectors tipus F per cable RG-6 TV-1070
TNF-MM Adaptador: TNC♀ ↔ Mini UHF ♂ TNF-MM
CDP-2 Connector empalmador passa-cobertes. Es connecta per sota amb TNC♀ i externament amb TNC ♂. La tapa de goma protegeix el ♂ quan no s'usa. CDP-2
SMA-239 Adaptador: SMA ♀ ↔ SO-239 ♀ SMA-239
RPP-2 Joc de dos connectors RCA per àudio o NMEA. RPP-2
  Commutadors i Mesura
 
CS-2 Commutador manual d'antenes. Conmuta 2 ràdios cap a 1 antena CS-2
AS-2 Commutador automàtic d'antenes. Conmuta 2 ràdios cap a 1 antena. Conmuta quan TX ràdio 1 i es manté així fins que TX ràdio 2 i viceversa Conmutador d'antenes AS-2
ART-3 Mesurador d'estacionàries: Vatímetre, ROE, generador de prova per RX canal de marina. Funciona amb pila o 12 V medidor d'estacionaries ART-3
  Separador d'antena per AM/FM
 
4357-S
(ACC100)
Separador de bandes: AM/ FM/VHF. S'aprofita l'antena de VHF marina com antena pel receptor d'AM/FM 4357-S
4352 Cable d'allarg per AM/FM fet amb RG-62 de 93 Ω i acabat amb connectors ♀ 4352
     
  Accessoris per TV
 
4366 Suport per pal per antena de TV amb rosca de 14 fl/1" suport 4366
TV-4S Repartidor de senyal de TV (5~1.000 MHz) per 4 sortides. Aïllament >22dB, caiguda 6,9~8dB, impedància 75 Ω conn. F  
4358 Separador de senyals: TV/AM-FM, amb 30 cm de cable per la ràdio. Adapta les impedàncies. 4358
  Cables
 
YCP08 8 m de cable coaxial RG-58 amb connectors PL-259 que no cal soldar YCP08
RG-213 Rodet de 50 m de cable coaxial RG-213 RG-213
RG-59 Rodet de 100 m de cable coaxial de RG-59 RG-213
YCP20 20 m de cable coaxial RG-58 amb connectors PL-259 que no cal soldar YCP20
RG-58 Rodet de 100 m de cable coaxial de RG-58 RG-58
     
  Pals Aixecadors
 
  Extensions de pal d'alta consistència de fibra de vidre blanca amb virolles de llautó cromat. Per a separar les antenes d'obstacles o augmentar el seu abast.
4008 llargària 2,4 m, Ø 3,8 cm roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
4008-4 llargària 1,2 m, Ø 3,8 cm roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
4008-13 llargària 4,1 m, Ø 3,8 cm roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
sèrie 4008
  Extensions de pal d'acer inoxidable d'alta consistència. D'una secció i extrems roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
4700 Llargària 15 cm
4700-1 Llargària 30 cm
4700-2 Llargària 60 cm
sèrie 4700
Galaxy Extensions de pal d'alta consistència, fetes de fibra de vidre d'alta qualitat i acabat parió amb la sèrie Galaxy® de poliuretà d'alta brillantor que no engrogueix
5228 llargària 2,4 m, Ø 3,8 cm roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
5228-1 llargària 0,3 m, Ø 2,5 cm roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
5228-2 llargària 0,6 m, Ø 2,5 cm roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
5228-4 llargària 1,2 m, Ø 3,8 cm roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
sèrie 5228
4364 Pal d'extensió de motlle de policarbonat blanc de consistència moderada de 30 cm per Ø 2,5 cm. Extrems roscats: base a 14 fl/1"♀ i punta a 14 fl/1" ♂
4364
498 Pal d'extensió de fibra de vidre i virolla de motlle de policarbonat. 1,2 m de llargària per Ø 2,5 cm. Extrems roscats: base a 14 fl/1"♀ i punta a 14 fl/1" ♂
498
499 Pal d'extensió de fibra de vidre i virolla de motlle de policarbonat. 2,4 m de llargària per Ø 2,5 cm. Extrems roscats: base a 14 fl/1" ♀ i punta a 14 fl/1" ♂
499
  Símbols emprats:
  Mascle Ø Diàmetre El que hi ha a cada banda del símbol és
el que hi ha a cada banda del component.
[14 fl/1"] és la rosca més estàndard de marina,
14 fils de rosca per polzada
  Femella Ω Ohms
  Al peu-d'avall Accessoris de muntatge d'antenes
 
V í d e o s   D o c e n t s
 
  Menú Vídeo Menú  
 
 
         
Al cap-de-munt Vídeos Shakespeare