Antenes Shakespeare
State Marine Nàutica Antenes Shakespeare
Retorn a la Portada
Retorn a Productes
Ofertes
Marina
Professional
Aviació
RadioAfeccionat
PMR-446
Receptors
Gestió d'Energia
Programes
Unitats Octopus
Pilots Automàtics
Via Satèl·lit
Productes Diversos
     
 
        Tots els preus indicats són Preu Venda Públic Recomanat (PVP) en Euros sense incloure taxes, impostos ni transports
       Les característiques dels productes poden ésser modificades pel fabricant sense avís previ

Aquesta plana presenta el catàleg del grup de productes electrònics Shakespeare incloent-hi les tres marques de Shakespeare: V-Tronix, Classic i Galaxi.

L'àmplia gama de productes és un reflex del compromís i l'energia que Shakespeare posa en oferir al client la possibilitat d'escollir en antenes, suports i accessoris de qualitat excepcional per a totes les categories de vaixells i ambients que satisfan les seves necessitats.

Shakespeare és un líder mondial en el diseny i desenvolupament d'antenes que inclouen qualitats com un estret angle de radiació i la soldadura manual d'elements de llautó amb coure que milloren la cobertura i l'eficiència. La fiabilitat dels productes queda assegurada pel control de qualitat i les comprovacions de final de línia.

La reputació de la marca per la qualitat es veu arreu del món per l'ús que en fan en les forces armades d'arreu i els guarda costes als Estats Units. Comfiem que els productes ací mostrats li proporcionin una comunicació que s'adeqüi als vostres requisits o els dels vostres clients.

V-Tronix És una marca exclusiva per velers, semi-rígides, motores i vaixells de professionals.

Classic És la gama central de Shakespeare que ofereig una gama lògica d'antenes de qualitat per tot tipus de vaixells i lanxes.

Galaxy Són la gama alta de les antenes Shakespeare dissenyades per superiots i vaixells professionals.

a antenes de TV i altaveus a la capçalera
Per veure els models Premi el botó del model a l'esquerra i en veurà els paràmetres, característiques a sota i la seva imatge a la dreta
A n t e n e s   d e    R à d i o   p e r   M a r i n a
Selecció del model
Característica info
Imatge
Antenes generals de VHF
Antenes de VHF d'Emergència i Extraïbles
Antenes de VHF Professional
   

Antenes per AIS
 
Antenes de BLU (Ona Curta)
Antenes de CB (27 MHz)
Antenes per Telèfon Mòbil
Antenes d'AM / FM
Antenes "OrbComm"
   
Antena WiFi Antena HF/LF Activa
 
 
Fuets per LORAN

 
Llista de preus Shakespeare Llista de Preus
Shakespeare
Taula d'antenes Quadre Sinòptic
que facilita l'elecció
de l'antena
 
Accessoris de muntatge a antenes marines per ràdio
Visionat d'un model Premi el botó del model de sota i en veurà els paràmetres, característiques a l'esquerra i la seva imatge a la dreta
A n t e n e s   d e   T V  i  A l t a v e u s   p e r   M a r i n a
 
Selecció de l'Antena de TV:          
Selecció del model d'altaveu:        
Característica info
Imatge
 
Zona de vídeos a antenes de TV i altaveus
A c c e s s o r i s   d e   M u n t a t g e   d ' A n t e n e s   M a r i n e s
  Suports
 
4186
(ARMNT-P)
Ròtula de niló de dos eixos amb maneta per coberta o mampara, 14fils / polzada. Per antenes fins a 2,4m Ròtula Nylo
4187
(ARMNT)
Ròtula d'acer inoxidable de dos eixos amb ranura pel cable, 14fils / polzada. Robusta i acabat de qualitat ròtula 4187
5187
(ARMNT-SL)
Ròtula d'acer inoxidable de dos eixos d'acabat llis molt polit amb ranura lateral pel cable. 14fils / polzada 5187
4188-S Ròtula d'acer inoxidable per barana horitzontal o vertical de 22~25 mm, d'un eix, per antenes de fins 2,4 m, amb ranura, 14 fl/1" 4188-S
4188-SL Ròtula d'acer inoxidable per barana horitzontal o vertical de 22~38 mm, d'un eix, per antenes de fins 2,4 m, amb ranura, 14 fl/1" 4188-SL
4190
(ARMRM-S)
Ròtula d'acer inoxidable per barana de 22~25 mm, d'un eix, per antenes de fins 2,5 m, amb ranura, 14 fl/1" ròtula 4190
4721
(ARMRM-P)
Ròtula de niló per barana en qualsevol inclinació. amb forat pel coaxial, 14 fl/1" ròtula 4721
4722
(ARM-P)
Base de muntatge robusta de niló per barana de 22~25 mm, amb ranura pel cable, 14 fl/1". suport 4722
4720
(ARM-S)
Suport de muntatge d'ínox econòmic per barana de 22, 25 o 32 mm rodona, quadrada o superfície plana (adap. de niló) 4720
4710
(MDM102)
Suport d'acer inoxidable consistent de 25 mm amb rosca de 14 fl/1" i base de Ø 70 mm. Per antenes de fibra de fins 1,5 m 4710
4711
(ALDHM-P)
Suport de niló de consistència moderada de 25 mm amb rosca de 14 fl/1" i base de Ø 70 mm. 4711
4365
(ALDHM)
Suport d'acer inoxidable de 10 cm amb rosca de 14 fl/1" i base de Ø 75 mm. Ideal per l'arc del radar i per antenes de GPS i TV suport 4365
495-B Suport per abatre l'antena, roscat extern de 14 fl/1" i intern de llautó 24 fl/ 3/8" inclou planxa anivelladora 495-B
4716
(YBS-B)
Suport de plàstic durador per pal que separa l'antena 20 cm i l'aixeca 12,7 (els cargols no s'hi inclouen) 4716
4006 Virolla d'acer inoxidable d'11,4 cm roscada femella pels dos extrems 14 fl/1" 4006
YBR Suport d'alumini negre en angle recte com el subministrat amb l'antena Raider. Forat Ø 16 mm (inclou cargols) YBR
MDM-115 Suport d'alumini negre en angle recte. 14 cm al centre del forat; forat Ø 12 mm; (inclou cargols) MDM115
4717
(YBF)
Suport pla de plàstic pel cap del pal o superfície plana. Mides:0,95 x 4,5 x 20 cm (sense cargols) 4717
  Accessoris de muntatge Quick Connect
 
QCM-N Suport tipus ròtula de niló de 2 jocs per Quick Connect amb 6 m de RG-58 per ant. de fins 1,2 m QCM-N
QCM-NR Suport Quick Connect de niló per barana de Ø 22~ 25 mm, 6m cable RG-58 per ant. fins 1,2 m QCM-NR
Sistema Quick-Connect
QCM-S Suport tipus ròtula d'inox de 2 jocs per Quick Connect amb 6m cable RG-58 per ant. fins 2,4 m QCM-S
QCM-SR Suport Quick Connect d'inox per barana de Ø 22~ 25 mm, 6m cable RG-58 per ant. fins 2,4 m QCM-SR
 
  Accessoris de muntatge
 
ADAPT1 Femella adaptadora de rosca: passa de M16 a 14 fl/1" ADAPT1
ADAPT2 Mascle adaptador de rosca: passa de 14 fl/1" a M16 ADAPT2
ADAPT7 Adaptador de rosca: passa de 14 fl/1" a BSP 1" ADAPT7
4705 Adaptador de punta pal: passa de pal de Ø 25 mm a rosca de 14 fl/1"
(inclou els cargols de fixació)
4705
412 4 Jocs de cargol passant de 5/8", femella, volandera plana i volandera de retenció pels suports Shakespeare
414 Joc de 4 falques de goma duradora per les ròtules; Cada una insereix 5º, 2 al lateral / 2 al frontal 414
418 Joc de 2 falques de goma flexibles però duradores pels models d'antena: 4365, 4710, 4711 418
     
     
  Suports d'Antenes Professionals
 
AHDVM Suport d'ínox per fixar sobre pal vertical amb argolles per rosca 14fl/1". Platina de 90 x 90 mm, alçària 12 cm AHDVM
MXG100 Suport galvanitzat amb 2 jocs d'argolles per passar de pal horitzontal a vertical o viceversa. Platina de 10 x 10 cm MXG100
4191 Separador d'ínox ajustable entre 7,6 i 20 cm per salvar obstacles. Per la brida 408-R 4191
4187-HD Ròtula d'ínox de 2 jocs similar a la 4187 però més alta i més rígida. Amb ranura pel cable. Per a ús on es requereixi màxima regidesa. 4187-HD
     
4712 "J" d'ínox com a suport per les antenes abatibles. Per Ø fins a 38 mm 4712
408-R Brida de plàstic blanc aïllant de motlle com a separadora superior. Fàcil apertura per aplanar l'antena. Per antenes de Ø 28 o 38 mm 408-R
409-R Joc de Suport resistent format pel girador 407 i la brida aïlladora 408-R. Admet antenes o pals aixecadors de Ø 25, 28 o 38 mm 409-R
410-R Joc de suport que inclou la ròtula base d'ínox 81-S i la brida aïllant separadora 408-R. Per antenes o aixecadors de Ø 25, 28 o 38 mm 410-R
4184 Passa-cables de llautó cromat amb toroide de goma per passar murs o cobertes. Per RG8/AU, 58, RG8X, RG58, RG213 i cable LoMax®de Shakespeare. 4184
407 Suport girador de llautó cromat per rosca de 14 fl/1". Permet plegar l'antena en qualsevol direcció. Per muntatge en coberta o lateral. 407
81-S Ròtula d'ínox d'un angle per coberta o lateral amb rosca 14 fl/1" per acompanyar a una subjecció superior i permetre inclinació o abatiment. 81-S
483 Joc de grapes d'acer galvanitzat resistent per fixar un canó a un pal 483
484 Joc de grapes d'acer galvanitzat per fixar un canó a una paret o mampara 484
4715 Grapes d'ínox per fixació d'antenes tipus MD7A i MD15. Mides: 26 x 4 cm. Per Ø del canó de l'antena 25~50 mm 4715
  Passamurs / Passa-cobertes
 
ACC105 Blister amb connectors N mascle i femella per passa-coberta i cable RG-58 amb 2 caputxes i cargols ACC105
ACC106 Blister amb connectors N mascle i femella per passa-coberta i cable RG-213 amb caputxa i cargols ACC106
ACC108 Blister amb passa-cobertes per cable RG-58 amb cargols d'ínox ACC108
ACC113 Blister amb passa-cobertes per cable RG-213 amb cargols d'ínox ACC113
  Exemple de blister amb el qual es subministren aquests accessoris ACC106-BLISTER
     
  Connectors i Accessoris
 
ACC140 Blister:
Connector tipus N ♂ per RG-58
ACC140
     
ACC154 Blister:
Connector tipus BNC ♂ per RG-58
ACC154ACC154-BLISTER
ACC142 Blister:
Connector tipus N ♀ per RG-58
ACC142
ACC151 Funda de vinil per cable RG-58 ACC151
ACC155 Blister:
Connector tipus BNC ♀ per RG-58
ACC155ACC155-BLISTER
ACC130 Blister:
Connector tipus N ♀ per coberta i cable RG-58 amb junta de segellat i fundes
ACC130
ACC133 Blister:
Connector tipus N ♀ per coberta i cable RG-213 amb junta de segellat i fundes
ACC133
ACC135 Blister:
Connector d'UHF per cable RG-58 o RG-213 amb junta de segellat i fundes
ACC135
PL-258-L-G Connector empalmador passa-cobertes ♀↔♀ per PL-259 PL-258-L-G
PL-258-G Connector empalmador ♀↔♀ per PL-259 PL-258-G
RA-259-239-G Adaptador en colze recte: PL-259 ♂ ↔ SO-239 ♀ RA-259-239-G
PL-259-G Connector PL-259 per cable coaxial RG-8/AU o RG-213 PL-259-G
PL-259-8X-G Connector PL-259 amb adaptador UG176 i DooDad per cable RG-8X PL-259-8X-G
PL-259-58-G
(ACC148)
Connector PL-259 amb adaptador UG175 i DooDad per cable RG-58 PL-259-58-G
PL-259-CP-G
(ACC157)
Connector PL-259 per cable coaxial RG-58A/U o RG-8X; no cal soldadura PL-259-CP-G
PL-258-CP-G Empalmador per cable coaxial RG-58A/U o RG-8/X; no cal soldadura PL-258-CP-G
AD-239-G Adaptador: BNC ♂ ↔ SO-239 ♀ AD-239-G
TNCF-NF-G Adaptador: TNC♀ ↔ N ♀ TNCF-NF-G
TCN-BC-G Empalmador TNC♀ ↔ TNC♀  
TNCM-NF-G Adaptador: TNC ♂ ↔ N♀ TNCM-NF-G
TNCM-58-G Connector TNC ♂ per cable coaxial RG-58U TNCM-58-G
TNCM-8-G Connector TNC ♂ per cable coaxial RG-8X TNCM-8-G
     
NM-8-213-G Connector N ♂ per cable coaxial RG-8U o RG-213 NM-8-213-G
NM-8X-G Connector N ♂ per cable coaxial RG-8X NM-8X-G
FS-8101-G Empalmador ♀ ↔ ♀ per connector tipus F FS-8101-G
TV-1060 Joc de 2 connectors tipus F per cable RG-59 TV-1060
TV-1070 Joc de 2 connectors tipus F per cable RG-6 TV-1070
TNF-MM Adaptador: TNC♀ ↔ Mini UHF ♂ TNF-MM
CDP-2 Connector empalmador passa-cobertes. Es connecta per sota amb TNC♀ i externament amb TNC ♂. La tapa de goma protegeix el ♂ quan no s'usa. CDP-2
SMA-239 Adaptador: SMA ♀ ↔ SO-239 ♀ SMA-239
RPP-2 Joc de dos connectors RCA per àudio o NMEA. RPP-2
  Commutadors i Mesura
 
CS-2 Commutador manual d'antenes. Conmuta 2 ràdios cap a 1 antena CS-2
AS-2 Commutador automàtic d'antenes. Conmuta 2 ràdios cap a 1 antena. Conmuta quan TX ràdio 1 i es manté així fins que TX ràdio 2 i viceversa Conmutador d'antenes AS-2
ART-3 Mesurador d'estacionàries: Vatímetre, ROE, generador de prova per RX canal de marina. Funciona amb pila o 12 V medidor d'estacionaries ART-3
  Separador d'antena per AM/FM
 
4357-S
(ACC100)
Separador de bandes: AM/ FM/VHF. S'aprofita l'antena de VHF marina com antena pel receptor d'AM/FM 4357-S
4352 Cable d'allarg per AM/FM fet amb RG-62 de 93 Ω i acabat amb connectors ♀ 4352
     
  Accessoris per TV
 
4366 Suport per pal per antena de TV amb rosca de 14 fl/1" suport 4366
TV-4S Repartidor de senyal de TV (5~1.000 MHz) per 4 sortides. Aïllament >22dB, caiguda 6,9~8dB, impedància 75 Ω conn. F  
4358 Separador de senyals: TV/AM-FM, amb 30 cm de cable per la ràdio. Adapta les impedàncies. 4358
  Cables
 
YCP08 8 m de cable coaxial RG-58 amb connectors PL-259 que no cal soldar YCP08
RG-213 Rodet de 50 m de cable coaxial RG-213 RG-213
RG-59 Rodet de 100 m de cable coaxial de RG-59 RG-213
YCP20 20 m de cable coaxial RG-58 amb connectors PL-259 que no cal soldar YCP20
RG-58 Rodet de 100 m de cable coaxial de RG-58 RG-58
     
  Pals Aixecadors
 
  Extensions de pal d'alta consistència de fibra de vidre blanca amb virolles de llautó cromat. Per a separar les antenes d'obstacles o augmentar el seu abast.
4008 llargària 2,4 m, Ø 3,8 cm roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
4008-4 llargària 1,2 m, Ø 3,8 cm roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
4008-13 llargària 4,1 m, Ø 3,8 cm roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
sèrie 4008
  Extensions de pal d'acer inoxidable d'alta consistència. D'una secció i extrems roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
4700 Llargària 15 cm
4700-1 Llargària 30 cm
4700-2 Llargària 60 cm
sèrie 4700
Galaxy Extensions de pal d'alta consistència, fetes de fibra de vidre d'alta qualitat i acabat parió amb la sèrie Galaxy® de poliuretà d'alta brillantor que no engrogueix
5228 llargària 2,4 m, Ø 3,8 cm roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
5228-1 llargària 0,3 m, Ø 2,5 cm roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
5228-2 llargària 0,6 m, Ø 2,5 cm roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
5228-4 llargària 1,2 m, Ø 3,8 cm roscats 14 fl/1" ♀ i ♂
sèrie 5228
4364 Pal d'extensió de motlle de policarbonat blanc de consistència moderada de 30 cm per Ø 2,5 cm. Extrems roscats: base a 14 fl/1"♀ i punta a 14 fl/1" ♂
4364
498 Pal d'extensió de fibra de vidre i virolla de motlle de policarbonat. 1,2 m de llargària per Ø 2,5 cm. Extrems roscats: base a 14 fl/1"♀ i punta a 14 fl/1" ♂
498
499 Pal d'extensió de fibra de vidre i virolla de motlle de policarbonat. 2,4 m de llargària per Ø 2,5 cm. Extrems roscats: base a 14 fl/1" ♀ i punta a 14 fl/1" ♂
499
  Símbols emprats:
  Mascle Ø Diàmetre El que hi ha a cada banda del símbol és
el que hi ha a cada banda del component.
[14 fl/1"] és la rosca més estàndard de marina,
14 fils de rosca per polzada
  Femella Ω Ohms
  Al peu-d'avall Accessoris de muntatge d'antenes
 
V í d e o s   D o c e n t s
 
  Menú Vídeo Menú  
 
 
         
Al cap-de-munt Vídeos Shakespeare